Henderika   (Hennie) 

van der Molen- de Haan 

Terug naar stamboom de Haan

Henderika de Haan :

geboren :   29-6-1917 te Twijzel
overleden : 20-1-1992 te Garijp

Ludolf (Lut) van der Molen :

geboren : 15-4-1919 te Garijp

Getrouwd :

<datum> te <plaats>

 

Kinderen :

Marten geboren 30-5-1948 te Garijp
Getrouwd op ...  te .... met Antje (Anita) Bouma
Kinderen : Lut, Tjitze, Jan

Jan geboren 28-2-1952 te Garijp
Getrouwd op .... te .... met Foekje Raap
Kinderen : Ludolf, Jaap Jan