Genealogie pagina's van de familie's
Tiekstra - de Haan
en Runhaar - Schaapman
perkament.gif (24134 bytes)
Op deze pagina's de beschrijving van onze voorouders voor zover we die via internet konden achterhalen.

De overzichten op deze website zijn gemaakt met het programma Aldfaer.    

aldfaer.jpg (5490 bytes)

Toelichting :

"De kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van wettige voorouders van een bepaalde persoon". (citaat uit GENEALOGIE, een cursus van PBNA, 1981)
De persoon van wie de kwartierstaat uitgaat noemt men de kwartierdrager (= probandus).
Doorgaans heeft de kwartierdrager twee (wettige) ouders, vier grootouders, acht overgrootouders, zestien betovergrootouders, enzovoort.
De vier grootouders noemt men in de genealogie de vier kwartieren, een naam die is ontleend aan de heraldiek.
De kwartierdrager vormt in de kwartierstaat de eerste generatie, zijn/haar ouders de tweede generatie, zijn/haar grootouders de derde generatie, etcetera.

Een parenteel geeft een opsomming van alle afstammelingen, zowel in mannelijke als vrouwelijke lijn, van een voorvader.

Oorsprong naam Tiekstra :

De eerste naamdragers kwamen uit De Tieke (De Tike),
een buurtschap op de grens van Tietjerksteradeel en Smallingerland,
onder Suameer en boven Nijega.

In 1811-12 werd in Friesland deze naam door de volgende personen aangenomen:
    Trintje Wymers te Augustinusga (Achtkarspelen);
    Bouwe Idzes te Nijega (Smallingerland)
    Wieger Fokes en Mekke Wiegers te Nijega;
    Hendrik Hiddes te Suameer (Tietjerksteradeel)
    Liepke Wymers te Suameer,
        beiden met de spelling Tykstra [RFF].
de-tike.jpg (48056 bytes)

Oorsprong naam  de Haan:

Deze naam spreekt voor zich, maar waarom de eerste naamdrager hiervoor koos is niet bekend. haan

Oorsprong naam Runhaar :

   
De oorspronkelijke naam luidt Ronhaar,afkomstig van een stuk grond,genaamd "de Ronhaar" en gelegen
aan de voet van de Eelerberg,even noordelijk van Hellendoorn.
deronhaar.jpg (116069 bytes)

Oorsprong naam Schaapman :

Er wordt verteld dat de naam Schaapman als volgt is ontstaan : Omstreeks 1812 liep Roelof Everts  eens met een schaap aan een touw door het dorp, toen hij door een ambtenaar werd aangesproken : "Zeg heb je al een achternaam bedacht?"   Roelof Everts dacht even na en zei toen : "Noem mij maar Schaapman".

 

schaapman.jpg (28769 bytes)