Parenteel van Hendrik Ybeles

I Hendrik Ybeles is geboren omstreeks 1700. Hendrik is overleden in 1779 in Suameer, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: 316 Hendrik Ybeles, geboren omstreeks 1700 in Surhuisterveen. Hij is gedoopt op 03-02-1709 in Surhuisterveen. Hendrik is overleden omstreeks 1778 in Suameer, ongeveer 78 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Hij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1722 met de ongeveer 22-jarige
317 ? Hiddes, geboren omstreeks 1700 in Suameer.
http://home.kpn.nl/annovanderbij/asavdbij.html
---------------------------------------------------------
Quotisatiekohieren 1749
Hendrik Ybeles, Tietjerksteradeel
Plaats: Suameer
Omschrijving: arbeider, bestaat seer wel
Gezin volw: 2
Aanslag: 20-9-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Tietjerksteradeel, fol. 69
Hendrik trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1722 met N.N. Hiddes, ongeveer 17 jaar oud. N.N. is geboren omstreeks 1705 in Suameer, dochter van Hidde Paulus en Trijntje Hendriks. N.N. is overleden in 1752 in Suameer, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij N.N.: Zou ze Tjitske heten, net als haar grootmoeder van vaders kant
en als haar kleindochter???
Kinderen van Hendrik en N.N.:
1 Trijntje Hendriks. Zij is gedoopt op 31-01-1723 in Suameer. Trijntje is overleden.
2 Hidde Hendriks (Tiekstra), gedoopt op 30-12-1724 in Suameer. Volgt II-a.
3 Dieke Hendriks, gedoopt op 15-12-1726 in Suameer. Volgt II-b.
4 Ybele Hendriks, gedoopt op 15-12-1726 in Suameer. Volgt II-c.
5 Eelke Hendriks. Zij is gedoopt op 03-07-1729 in Suameer. Eelke is overleden.
II-a Hidde Hendriks (Tiekstra), zoon van Hendrik Ybeles (zie I) en N.N. Hiddes. Hij is gedoopt op 30-12-1724 in Suameer. Hidde is overleden in 1787 in Suameer, 62 of 63 jaar oud.
Notitie bij Hidde: Hidde Hendriks {A212}, gedoopt te Suameer op 30 december 1724, overleden voor 20 januari 1787, hoogstens 62 jaar oud, zoon van Hendrik Ybeles {A424}
(arbeider) en ? Hiddes {A425}.
Beroep:
Arbeider
Hidde trouwde, 53 jaar oud, op 07-06-1778 in Suameer met Dieuwke Sipkes (Tiekstra), 17 of 18 jaar oud. Dieuwke is geboren in 1760 in Suameer, dochter van Sipke Wouters en Antje Sakes. Dieuwke is overleden op 11-04-1834 in Bergum, 73 of 74 jaar oud.
Notitie bij Dieuwke: Dieuwke Sipkes Tiekstra {A213}, arbeidster (1823 en 1834), geboren te Suameer
rond 1760, wonende te Suameer (1823) en te Bergum (1834), overleden te Bergum in
haar huis nr. 1 op 11 april 1834, ongeveer 74 jaar oud, dochter van Sipke
Wouters {A426} en Antje Sakes {A427}.[i]


Fokko Kloostra :
Onderzoek naar geschiedenis van De Harste / een buurtschap onder suameer

Sipke wouters (ged: 25-7-1717 te suameer) werd na het overlijden van
zijn vader Wouter Sipkes in 1757 hoofdbewoner van dit huis (nu
harstewei 18)

Hij was op 6-7-1755 te suameer gehuwd met Antje Sakes (van
Harkema)

Heb van hun twee kinderen:
Joukje Sipkes ged: 30-7-1758 te suameer
Wouter sipkes ged: 5-12-1761 te suameer

Wouter is op 18-2-1798 gehuwd met anna hermannus ritsma
Woonde ook op de harste.
Kinderen van Hidde en Dieuwke:
1 Antje Hiddes (Tiekstra), geboren op 01-06-1779 in Suameer. Volgt III-a.
2 Hendrik Hiddes (Tiekstra), geboren op 27-07-1780 in Suameer. Hij is gedoopt op 28-10-1781 in Garijp. Hendrik is overleden omstreeks 1782, ongeveer 2 jaar oud.
3 Tjitske Hiddes (Tiekstra), geboren op 13-09-1781 in Suameer. Volgt III-b.
4 Hendrik Hiddes Tiekstra, geboren op 11-04-1783 in Suameer. Volgt III-c.
5 Trijntje Hiddes (Tiekstra), geboren op 29-04-1785 in Suameer. Zij is gedoopt op 31-07-1785 in Garijp. Trijntje is overleden op 14-09-1834 in Garijp, 49 jaar oud.
6 Hi(d/l)tje Hiddes (Postma), geboren op 20-01-1787 in Suameer. Volgt III-d.
II-b Dieke Hendriks, dochter van Hendrik Ybeles (zie I) en N.N. Hiddes. Zij is gedoopt op 15-12-1726 in Suameer. Dieke is overleden omstreeks 1795, ongeveer 69 jaar oud. Dieke trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1751 in Suameer met Sjoerd Teyes (Veen, van der), ongeveer 19 jaar oud. Sjoerd is geboren omstreeks 1732. Sjoerd is overleden op 25-02-1819 in Nijega, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Sjoerd: Re: [Friesland-genealogy] Re: Teye Sjoerds

Hallo,

Betreffende Sjoerd Teyes/Teye Sjoerds het volgende:

Sjoerd Teyes (1811: Van der Veen), geb. rond 1729, landbouwer, rentenier te
Sumar, de Tike onder Nijega, overl. Nijega 25 febr. 1819, zoon van Teye
Pieters en Grietje Sjoerds, (kleinzoon van Pieter Teyes en Maaike Paulus),
tr. Sumar 25 april 1751 Dieke Hendriks, ged. Sumar 15 dec. 1726, overl.
Opeinde 1795/1796, dochter van Hendrik Ybeles.
Kinderen (geen kinderen gedoopt):
1. Teye Sjoerds (1811: Harstra), geb. Opeinde omstreeks 1748, huisman te
Sumar, overl. Sumar 5 dec. 1818. Uit overlijdensakte TIE: Overl. Sumar
huisnr. 63: 5-12-1818, Teye Sjoerds Harstra, 70 jaar, geboren te Smallinger
Opeinde, huisman te Suameer, zoon van Sjoerd Teyes van der Veen, wonende te
Smallinger Opeinde, en van wijlen Dieke Hendriks. Aangevers van het
overlijden zijn de "geburen": Roorda Andries Haarsma, huisman, en Jouke
Eelses van der Veen, arbeider. N.B. Roorda Andries Haarsma woonde in
huisnummer 64 te Sumar (ik stam af van zijn zuster Gertje Andries Haarsma).
2. Hendrik Sjoerds (1811: van der Veen), geb. rond 1754, huisman te Opeinde,
overl. Opeinde 4 febr. 1826, tr. Opeinde 9 juni 1793 Aukje Johannes (van der
Heide), geb. rond 1763, boerin, overl. Opeinde 16 juni 1831.
3. Grietje Sjoerds (na 1811: van der Veen), geb. omstreeks 1764,
casteleinse, overl. Nijega 22 dec. 1818, tr. Nijega 21 dec. 1783 Jelke Jonas
(1811: Hoekstra), ged. Nijega 24 aug. 1755, huisman, koopman, castelein,
hospes Nijega (herberg Nijgeasterhoek, momenteel Kommisjehuys), overl.
Nijega 15 jan. 1823.


met vriendelijke groeten,

Reid van der Ley
Kinderen van Dieke en Sjoerd:
1 Teye Sjoerds Harstra. Teye is overleden op 05-12-1818 in Tietjerksteradeel.
2 Grietje Sjoerds Veen, van der, geboren in 1764. Grietje is overleden op 22-12-1818 in Smallingerland, 53 of 54 jaar oud.
II-c Ybele Hendriks, zoon van Hendrik Ybeles (zie I) en N.N. Hiddes. Hij is gedoopt op 15-12-1726 in Suameer. Ybele is overleden in 1795, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Ybele: 158 Yble Hendriks, geboren in 1726 in Suameer. Hij is gedoopt op 15-12-1726 in Suameer. Yble is overleden vóór 1806, ten hoogste 80 jaar oud.
Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 16-05-1751 in Suameer met de ongeveer 21-jarige
159 Antje Johannis, geboren omstreeks 1730 in Suameer?.
http://home.kpn.nl/annovanderbij/asavdbij.html
-------------------------------------------------------------------------
Quotisatiekohieren 1749
Ybele Hendriks alsmede Hidde en Dyke Hendriks, Tietjerksteradeel
Plaats: Suameer
Omschrijving: kunnen de cost wel winnen
Gezin volw: 3
Aanslag: 19-8-0
Verhoging:
Vermogen:
Bron: Tietjerksteradeel, fol. 69
Ybele trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1751 in Suameer met Antje Johannes, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1730 in Suameer, dochter van Johannes Wouters en Trijntje Freerks. Antje is overleden.
III-a Antje Hiddes (Tiekstra) is geboren op 01-06-1779 in Suameer, dochter van Hidde Hendriks (Tiekstra) (zie II-a) en Dieuwke Sipkes (Tiekstra). Zij is gedoopt op 28-10-1781 in Garijp. Antje is overleden op 14-12-1843 in Bergum, 64 jaar oud.
Notitie bij Antje: Memories van Successie
Kantoor Hardegarijp, overl. jaar 1843
Overledene : Antje Hiddes Tiekstra
Overleden op: 14 december 1843
Wonende te : Bergum
Tekst:
65 jr; geboren Suameer; weduwe; moeder van Antje Rienks Tenstra (vrouw van
Pieter Ennes Hopperus, arbeider).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 6002
Dagregisternr.: 112
Antje trouwde, 31 jaar oud, op 23-10-1810 in Bergum met Rienk Sakes Tenstra, 47 jaar oud. Hij is gedoopt op 28-02-1763 in Bergum. Rienk is overleden op 08-09-1831 in Tietjerksteradeel, 68 jaar oud.
III-b Tjitske Hiddes (Tiekstra) is geboren op 13-09-1781 in Suameer, dochter van Hidde Hendriks (Tiekstra) (zie II-a) en Dieuwke Sipkes (Tiekstra). Zij is gedoopt op 31-07-1785 in Garijp. Tjitske is overleden op 06-12-1809 in Garijp, 28 jaar oud.
Notitie bij Tjitske: Tjitske Hiddes (TJITSKE HIDDES)
geboren Suameer 13 sept. 1781
dochter van Hidde Hendriks (HIDDE HENDRIKS) en Dieuwke Sipkes (DIEUWKE SIPKES)
overl. Garijp 6 dec. 1809 (28 jaar, gehuwd, geen kinderen), tr. Bergum 7 mei
1809 Jelke Hayes (1811: Haistra), hij v Gaastmaburen, zij v Bergum

Bron: Collectie Pieter Nieuwland, persoonsgegevens.
Tjitske trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1809 in Bergum met Jelke Hayes.
III-c Hendrik Hiddes Tiekstra is geboren op 11-04-1783 in Suameer, zoon van Hidde Hendriks (Tiekstra) (zie II-a) en Dieuwke Sipkes (Tiekstra). Hij is gedoopt op 31-07-1785 in Suameer. Hendrik is overleden op 29-08-1866 in Suameer, 83 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: 1 Hendrik {A106}, arbeider (1823, 1834 en 1858) en landbouwer (1866),
geboren te Suameer op 11 april 1783, gedoopt te Garijp op 31 juli 1785, wonende
te Suameer (1823, 1834, 1858 en 1866), overleden te Suameer op 29 augustus 1866,
83 jaar oud.

In de nationale militie in de huwelijkse bijlagen staat de volgende
omschrijving: 1 El 640 st. lang, een ovaal aangezigt, een laag voorhoofd, bruine
oogen, een ordinaire neus en mond, een rond kin en bruin haar en werknbrauwen.
------------------------------------------------------------------
Memories van Successie
Kantoor Hardegarijp, overl. jaar 1866
Overledene : Hendrik Hiddes Tiekstra
Overleden op: 29 augustus 1866
Wonende te : Suameer
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap

Bron:
Memories van successie 1842-1927
Toegangsnr. : 42
Inventarisnr. : 6012
Dagregisternr.: 3826
Beroep:
Arbeider
Hendrik:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op 09-08-1823 in Tytjerksteradeel met Trijntje Roels van der Woude, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 03-01-1798 in Nijega (Smallingerland), dochter van Roel Gerbens van der Woude en Antje Joekes Bouma??. Zij is gedoopt op 28-01-1798 in Nijega. Trijntje is overleden op 17-04-1834 in Suameer, 36 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: met Trijntje Roels van der Woude {A107}, arbeidster (1823), geboren te Nijega op 3 januari 1798,
gedoopt aldaar op 28 januari 1798, wonende te Smallinger Opeinde (1823),
overleden te Suameer op 16 april 1834, 36 jaar oud, dochter van Roel Gerbens van
der Woude {A214} (arbeider (1823)) en Antje Joekes {A125}.

In de huwelijkse bijlagen zat een attest van onvermogen
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 16-04-1836 in Tietjerksteradeel met Dettje Reins Teunissen, 28 jaar oud. Dettje is geboren in 09-1807 in Suameer, dochter van Rein Pieters Theunissen en Aaltje Geerts. Dettje is overleden op 10-03-1881 in Suameer, 73 jaar oud.
Notitie bij Dettje: Detje Reins Teunissen ook genaamd Dettje, arbeidster (1881), geboren te Suameer in september 1807 volgens akte van bekendheid bij het huwelijk, wonende te Suameer (1881),
overleden te Suameer op 10 maart 1881, 73 jaar oud, dochter van Rein Teunis Teunissen (arbeider (1836)) en Aaltje Geerts.
Kinderen van Hendrik en Trijntje:
1 Hidde Hendriks Tiekstra, geboren op 06-11-1823 in Opeinde (Sm). Hidde is overleden op 15-09-1826 in Suameer, 2 jaar oud.
2 Roel Hendriks Tiekstra, geboren op 22-03-1825 in Saaksum. Volgt IV-a.
3 Hidde Hendriks Tiekstra, geboren op 10-03-1827 in Suameer. Volgt IV-b.
4 Antje Hendriks Tiekstra, geboren op 14-04-1829 in Suameer. Volgt IV-c.
5 Dieuwke Hendriks Tiekstra, geboren op 14-02-1832 in Suameer. Volgt IV-d.
Kinderen van Hendrik en Dettje:
6 Aaltje Hendriks Tiekstra, geboren op 07-01-1836 in Suameer. Volgt IV-e.
7 Tjitske Hendriks Tiekstra, geboren op 08-09-1837 in Suameer. Volgt IV-f.
8 Rein Hendriks Tiekstra, geboren op 26-08-1839 in Suameer. Volgt IV-g.
9 Pietje Hendriks Tiekstra, geboren op 04-06-1841 in Suameer. Volgt IV-h.
10 Ybele Hendriks Tiekstra, geboren op 01-05-1843 in Suameer. Ybele is overleden op 08-04-1864 in Suameer, 20 jaar oud.
Beroep:
boerenknecht
11 Wolter Hendriks Tiekstra, geboren op 04-01-1846 in De Tike. Volgt IV-i.
12 Lijsbert Hendriks Tiekstra, geboren op 31-05-1848 in Suameer. Volgt IV-j.
13 Sytske Hendriks Tiekstra, geboren op 22-01-1851 in Suameer. Volgt IV-k.
III-d Hi(d/l)tje Hiddes (Postma) is geboren op 20-01-1787 in Suameer, dochter van Hidde Hendriks (Tiekstra) (zie II-a) en Dieuwke Sipkes (Tiekstra). Zij is gedoopt op 18-02-1787 in Garijp. Hi(d/l)tje is overleden op 08-02-1852 in Tietjerksteradeel, 65 jaar oud.
Notitie bij Hi(d/l)tje: Hidtje Hiddes Postma ??

Algemeen Toegangnr: 30-37
Inventarisnr: 2006
Gemeente: Tietjerksteradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 28
Datum: 17-06-1819
Bruidegom Klaas Douwes Douma
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Nes, gemeente Westdongeradeel
Bruid Hidtje Hiddes Postma
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Suameer
Vader bruidegom Douwe Wytzes
Moeder bruidegom Antje Popkes
Vader bruid Hidde Hendriks
Moeder bruid Dieuwke Sipkes
Hi(d/l)tje trouwde, 32 jaar oud, op 17-06-1819 in Tietjerksteradeel met Klaas Douwes Douma, 27 jaar oud. Klaas is geboren op 09-10-1791 in Nes (Westdongeradeel). Hij is gedoopt op 30-10-1791 in Nes (Westdongeradeel). Klaas is overleden op 09-06-1858 in Tietjerksteradeel, 66 jaar oud.
IV-a Roel Hendriks Tiekstra is geboren op 22-03-1825 in Saaksum, zoon van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Trijntje Roels van der Woude. Roel is overleden op 24-06-1898 in Smallingerland, 73 jaar oud. Roel:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1852 in Smallingerland met Rinskje Johannes Kats, 26 jaar oud. Rinskje is geboren op 11-05-1826 in Achtkarspelen, dochter van Johannes Rommerts Kats en Baukje Wytzes Bosma. Rinskje is overleden op 15-02-1866 in Smallingerland, 39 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 26-11-1866 in Smallingerland met Harmina Robijn, 32 jaar oud. Harmina is geboren op 22-02-1834 in Tietjerksteradeel, dochter van Heere Alderts Robijn en Stijntje Romkes van der Wijk. Harmina is overleden op 23-09-1881 in Smallingerland, 47 jaar oud.
Kinderen van Roel en Rinskje:
1 Trijntje Tiekstra, geboren op 14-03-1854 in Smallingerland. Volgt V-a.
2 Baukjen Tiekstra, geboren op 02-10-1857 in Smallingerland. Volgt V-b.
Kinderen van Roel en Harmina:
3 Stientje Tiekstra, geboren op 01-04-1867 in Smallingerland. Volgt V-c.
4 Hendrik Tiekstra, geboren op 25-12-1869 in Smallingerland. Volgt V-d.
5 Antje Tiekstra, geboren op 31-01-1874 in Nijega. Antje is overleden op 20-01-1932 in Groningen, 57 jaar oud.
IV-b Hidde Hendriks Tiekstra is geboren op 10-03-1827 in Suameer, zoon van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Trijntje Roels van der Woude. Hidde is overleden op 11-12-1878 in Suameer, 51 jaar oud. Hidde trouwde, 32 jaar oud, op 19-05-1859 in Tietjerksteradeel met Geertje Jelles van der Wal, 22 jaar oud. Geertje is geboren op 03-01-1837 in Tietjerksteradeel, dochter van Jelle Johannes van der Wal en Wytske Melles Fennema. Geertje is overleden op 28-05-1913 in Tietjerksteradeel, 76 jaar oud.
Kinderen van Hidde en Geertje:
1 Trijntje Hiddes Tiekstra, geboren op 23-08-1860 in Tietjerksteradeel. Volgt V-e.
2 Wietske Hiddes Tiekstra, geboren op 25-01-1863 in Tietjerksteradeel. Volgt V-f.
3 Hendrik Hiddes Tiekstra, geboren op 14-05-1866 in Tietjerksteradeel. Hendrik is overleden op 01-11-1940 in Smallingerland, 74 jaar oud.
4 Jelle Hiddes Tiekstra, geboren op 23-11-1868 in Suameer. Volgt V-g.
5 Antje Hiddes Tiekstra, geboren op 22-05-1871 in Tietjerksteradeel. Antje is overleden op 31-08-1871 in Tietjerksteradeel, 3 maanden oud.
6 Antje Hiddes Tiekstra, geboren op 09-10-1872 in Tietjerksteradeel. Volgt V-h.
7 Melle Hiddes Tiekstra, geboren op 16-04-1875 in Tietjerksteradeel. Volgt V-i.
8 Roel Hiddes Tiekstra, geboren op 14-05-1878 in Tietjerksteradeel. Roel is overleden op 06-03-1936 in Tietjerksteradeel, 57 jaar oud.
IV-c Antje Hendriks Tiekstra is geboren op 14-04-1829 in Suameer, dochter van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Trijntje Roels van der Woude. Antje is overleden op 21-02-1900 in Garijp, 70 jaar oud. Antje trouwde, 29 jaar oud, op 08-05-1858 in Tietjerksteradeel met Harmen Jelles Dijkstra, 30 jaar oud. Harmen is geboren op 16-04-1828 in Garijp. Harmen is overleden op 11-02-1910 in Garijp, 81 jaar oud.
Kinderen van Antje en Harmen:
1 Jelle Harmens Dijkstra, geboren op 01-02-1859 in Tietjerksteradeel. Jelle is overleden op 18-03-1938 in Tietjerksteradeel, 79 jaar oud.
2 Hendrik Harmens Dijkstra, geboren op 21-03-1861 in Tietjerksteradeel. Hendrik is overleden na 1942, minstens 81 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Datum: 21-05-1887
Bruidegom Hendrik Harmens Dijkstra
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Garijp
Bruid Elisabeth Pieters Roorda
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Garijp
Vader bruidegom Harmen Jelles Dijkstra
Moeder bruidegom Antje Hendriks Tiekstra
3 Hillebrant Harmens Dijkstra, geboren op 11-11-1863 in Tietjerksteradeel. Hillebrant is overleden op 28-05-1864 in Tietjerksteradeel, 6 maanden oud.
4 Hillebrand Harmens Dijkstra, geboren op 19-04-1865 in Tietjerksteradeel. Hillebrand is overleden op 01-07-1941 in Tietjerksteradeel, 76 jaar oud.
5 Roel Harmens Dijkstra, geboren op 08-10-1867 in Garijp. Roel is overleden op 01-11-1951 in Nijega, 84 jaar oud.
6 Trijntje Harmens Dijkstra, geboren op 17-05-1871 in Tietjerksteradeel. Volgt V-j.
IV-d Dieuwke Hendriks Tiekstra is geboren op 14-02-1832 in Suameer, dochter van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Trijntje Roels van der Woude. Dieuwke is overleden op 28-11-1910 in Garijp, 78 jaar oud. Dieuwke trouwde, 35 jaar oud, op 11-05-1867 in Tietjerksteradeel met Jan Pebesma, 27 jaar oud. Jan is geboren op 16-08-1839 in Garijp. Jan is overleden op 22-04-1892 in Tietjerksteradeel, 52 jaar oud.
IV-e Aaltje Hendriks Tiekstra is geboren op 07-01-1836 in Suameer, dochter van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Dettje Reins Teunissen. Aaltje is overleden op 23-02-1921 in Ooststellingwerf, 85 jaar oud. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 28-12-1861 in Opsterland (Gorredijk) met IJsebrand Veenstra, 26 jaar oud. IJsebrand is geboren op 15-05-1835 in Opsterland. IJsebrand is overleden op 07-04-1922 in Ooststellingwerf, 86 jaar oud.
Kinderen van Aaltje en IJsebrand:
1 Tietje Veenstra, geboren op 24-11-1862 in Opsterland.
2 Hendrik Veenstra, geboren op 18-10-1864 in Opsterland.
3 Jan Veenstra, geboren op 31-01-1870 in Opsterland.
4 Ibele Veenstra, geboren op 12-06-1872 in Opsterland.
5 Detje Veenstra, geboren op 19-12-1874 in Opsterland.
IV-f Tjitske Hendriks Tiekstra is geboren op 08-09-1837 in Suameer, dochter van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Dettje Reins Teunissen. Tjitske is overleden in Hospers, Iowa (USA).
Notitie bij Tjitske: Tjitske Hendriks Tiekstra, born Suameer, Friesland in the Netherlands on 8 September 1837 . She moved out of the Netherlands on 12 May 1900 with her child Antje Wybes Brouwer (born 31 July 1864 in Garijp, Friesland) and possibly with her husband Wiebe Reins Brouwer (born in 1832 Tietjerksteradeel, Friesland) to settle somewhere in Canada.

Uitschrijving bevolkingsregister Tietjerksteradeel : Tjitske Hendriks Tiekstra, te Garijp, geb. 8 september 1837 te Suameer, vertrokken naar de Verenigde Staten (Iowa). Gevaren vanuit Rotterdam op de S.S. "Potsdam" en gearriveerd op Ellis Island, New York op 12 mei 1900 samen met haar dochter Antje (35 jaar) en kleinzoon Popke (8 jaar).
Tjitske trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1860 in Tietjerksteradeel met Wybe Reins Brouwer, 28 jaar oud. Wybe is geboren op 10-10-1831 in Tietjerksteradeel. Wybe is overleden op 13-06-1886 in Tietjerksteradeel, 54 jaar oud.
IV-g Rein Hendriks Tiekstra is geboren op 26-08-1839 in Suameer, zoon van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Dettje Reins Teunissen. Rein is overleden op 04-12-1902 in Grootegast, 63 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Rein trouwde, 31 jaar oud, op 13-05-1871 in Grootegast met Aafke Rinkema, 24 jaar oud. Aafke is geboren op 01-04-1847 in Opende, dochter van Geert Folkerts Rinkema en Renske Geerts van Prins. Aafke is overleden op 05-06-1936 in Grootegast, 89 jaar oud.
Kinderen van Rein en Aafke:
1 Hendrik Tiekstra, geboren op 23-02-1872 in Grootegast. Hendrik is overleden op 30-03-1877 in Grootegast, 5 jaar oud.
2 Renskje Tiekstra, geboren op 20-08-1874 in Gootegast. Volgt V-k.
3 Geert Tiekstra, geboren op 22-10-1876 in Gootegast. Volgt V-l.
4 Hendrik Tiekstra, geboren op 02-03-1879 in Grootegast. Volgt V-m.
5 Detje Tiekstra, geboren op 29-03-1881 in Grootegast. Volgt V-n.
6 Harmke Tiekstra, geboren op 31-07-1883 in Grootegast. Harmke is overleden op 11-03-1901 in Grootegast, 17 jaar oud.
7 Aaltje Tiekstra, geboren op 20-10-1886 in Grootegast. Aaltje is overleden op 13-03-1888 in Grootegast, 1 jaar oud.
8 Wolter Tiekstra, geboren op 17-09-1889 in Grootegast. Volgt V-o.
IV-h Pietje Hendriks Tiekstra is geboren op 04-06-1841 in Suameer, dochter van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Dettje Reins Teunissen. Pietje is overleden op 11-07-1917 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Pietje trouwde, 34 jaar oud, op 12-06-1875 in Leeuwarden met Hendrik Jan de Jong, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 27-12-1894 (kwaadwillige verlating). Hendrik is geboren op 17-01-1850 in Leeuwarden. Hendrik is overleden.
Beroep:
winkelbediende
Kinderen van Pietje en Hendrik:
1 Christiaan de Jong, geboren op 06-07-1875 in Leeuwarden.
2 Hendrik Jan de Jong, geboren op 19-04-1877 in Leeuwarden.
3 Benjamin Hendrik de Jong, geboren op 12-06-1878 in Leeuwarden.
4 Christina de Jong, geboren op 27-10-1879 in Leeuwarden.
IV-i Wolter Hendriks Tiekstra is geboren op 04-01-1846 in De Tike, zoon van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Dettje Reins Teunissen. Wolter is overleden op 18-12-1920 in Tytjeksteradeel, 74 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Wolter trouwde, 28 jaar oud, op 30-05-1874 in Tietjerksteradeel met Janke Wiebrens Pijl, 26 jaar oud. Janke is geboren op 08-04-1848 in Boornbergum, dochter van Wieberen Hayes Pijl en Wietske Jacobs Keidel. Janke is overleden op 03-01-1924 in Smallingerland, 75 jaar oud.
Kinderen van Wolter en Janke:
1 Hendrik Wolters Tiekstra, geboren op 01-04-1875 in Tietjerksteradeel. Volgt V-p.
2 Wytske Wolters Tiekstra, geboren op 08-08-1876 in Tietjerksteradeel. Volgt V-q.
3 Wybren Wolters Tiekstra, geboren op 15-03-1879 in Tietjerksteradeel. Volgt V-r.
4 Detje Wolters Tiekstra, geboren op 27-05-1881 in Tietjerksteradeel. Volgt V-s.
5 Rein Wolters Tiekstra, geboren op 29-03-1883 in Tietjerksteradeel. Volgt V-t.
6 Tjitske Tiekstra, geboren op 15-02-1885 in Tietjerksteradeel. Volgt V-u.
7 Jacob Tiekstra, geboren op 08-08-1887 in Tietjerksteradeel. Volgt V-v.
8 Ybele Tiekstra, geboren op 10-10-1889 in Tietjerksteradeel (de Tike). Volgt V-w.
9 NN Tiekstra, levenloos geboren dochter, geboren op 12-12-1891.
IV-j Lijsbert Hendriks Tiekstra is geboren op 31-05-1848 in Suameer, dochter van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Dettje Reins Teunissen. Lijsbert is overleden op 23-01-1930 in Tytjeksteradeel, 81 jaar oud.
Notitie bij Lijsbert: In Genlias komt voor Lijsbert Hendriks Piekstra die getrouwd is met Klaas de Roos
Lijsbert trouwde, 29 jaar oud, op 15-12-1877 in Tietjerksteradeel met Klaas de Roos, 33 jaar oud. Klaas is geboren op 06-09-1844 in Drachten. Klaas is overleden op 11-02-1920, 75 jaar oud.
Kinderen van Lijsbert en Klaas:
1 Hendrik Klazes de Roos, geboren op 04-02-1880 in Tietjerksteradeel. Hendrik is overleden.
2 Marten de Roos, geboren op 05-05-1882. Marten is overleden op 31-03-1883 in Garijp, 10 maanden oud.
3 Martha Detje de Roos, geboren op 23-11-1883 in Tietjerksteradeel. Martha is overleden.
Notitie bij Martha: tweeling met Detje Martha
4 Detje Martha de Roos, geboren op 23-11-1883 in Tietjerksteradeel. Detje is overleden.
Notitie bij Detje: tweeling met Martha Detje
5 Anna de Roos, geboren op 18-01-1887 in Tietjerksteradeel. Anna is overleden op 14-07-1900 in Garijp, 13 jaar oud.
6 Aaltje de Roos, geboren op 07-06-1888 in Tietjerksteradeel. Aaltje is overleden.
IV-k Sytske Hendriks Tiekstra is geboren op 22-01-1851 in Suameer, dochter van Hendrik Hiddes Tiekstra (zie III-c) en Dettje Reins Teunissen. Sytske is overleden op 16-11-1920 in Wartena, 69 jaar oud. Sytske trouwde, 26 jaar oud, op 24-11-1877 in Tietjerksteradeel met Sytze Sjoerds Spijkstra, 25 jaar oud. Sytze is geboren op 19-09-1852 in Grou. Sytze is overleden op 04-02-1930 in Idaarderadeel, 77 jaar oud.
Kind van Sytske uit onbekende relatie:
1 Hendrik Tiekstra, geboren op 28-07-1873 in Tietjerksteradeel. Volgt V-x.
Kinderen van Sytske en Sytze:
2 Sytske Spijkstra, geboren op 21-10-1878 in Idaarderadeel.
3 Sjoerd Spijkstra, geboren op 10-03-1883 in Idaarderadeel. Sjoerd is overleden op 10-10-1899 in Wartena, 16 jaar oud.
V-a Trijntje Tiekstra is geboren op 14-03-1854 in Smallingerland, dochter van Roel Hendriks Tiekstra (zie IV-a) en Rinskje Johannes Kats. Trijntje is overleden op 15-12-1907 in Smallingerland, 53 jaar oud. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1878 in Smallingerland met Hendrik Vissia, 31 jaar oud. Hendrik is geboren op 09-07-1846 in Kortehemmen. Hendrik is overleden op 20-10-1919 in Opsterland, 73 jaar oud.
V-b Baukjen Tiekstra is geboren op 02-10-1857 in Smallingerland, dochter van Roel Hendriks Tiekstra (zie IV-a) en Rinskje Johannes Kats. Baukjen is overleden op 14-11-1939 in Smallingerland, 82 jaar oud.
Notitie bij Baukjen: Baukjen of Boukjen
Baukjen trouwde, 26 jaar oud, op 17-05-1884 in Smallingerland met Geert Tjeerds Jongsma, 21 jaar oud. Geert is geboren op 15-08-1862 in Tietjerksteradeel, zoon van Tjeerd Geerts Jongsma en Aaltje Alberts de Jong. Geert is overleden op 03-05-1893 in Smallingerland, 30 jaar oud.
V-c Stientje Tiekstra is geboren op 01-04-1867 in Smallingerland, dochter van Roel Hendriks Tiekstra (zie IV-a) en Harmina Robijn. Stientje is overleden op 28-01-1934 in Tietjerksteradeel, 66 jaar oud. Stientje trouwde, 25 jaar oud, op 23-04-1892 in Tietjerksteradeel met Andries Tjeerds Hiddema, 25 jaar oud. Andries is geboren op 07-09-1866 in Tietjerksteradeel, zoon van Tjeerd Geerts Hiddema en Geertje Hillebrands Bos. Andries is overleden.
V-d Hendrik Tiekstra is geboren op 25-12-1869 in Smallingerland, zoon van Roel Hendriks Tiekstra (zie IV-a) en Harmina Robijn. Hendrik is overleden op 30-03-1928 in Opsterland, 58 jaar oud. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1892 in Opsterland met Trijntje Nijenhuis, 23 of 24 jaar oud. Trijntje is geboren in 1868 in Langezwaag.
Kind van Hendrik en Trijntje:
1 Teede Tiekstra, geboren op 28-12-1893 in Opsterland.
V-e Trijntje Hiddes Tiekstra is geboren op 23-08-1860 in Tietjerksteradeel, dochter van Hidde Hendriks Tiekstra (zie IV-b) en Geertje Jelles van der Wal. Trijntje is overleden. Trijntje:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 30-08-1890 in Tietjerksteradeel met Jacob Popkes van der Werf, 30 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 22-02-1895 in Groningen. Jacob is geboren op 21-02-1860 in Opsterland. Jacob is overleden op 11-02-1937 in Winschoten, 76 jaar oud.
Notitie bij Jacob: * Gehuwd op 15 mei 1885, Opsterland, met Sytske van der Meer 1864-1889, en hun kinderen:
o Popke van der Werf 1886-1887
o Saakje van der Werf 1888
* Gehuwd op 30 augustus 1890, Tietjerksteradeel, met Trijntje Tiekstra 1860 (scheiding: Groningen - scheiding: Huwelijk ontbonden bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Groningen.), gescheiden op 22 februari 1895, en hun kinderen:
o Hidde van der Werf 1890-1942
* Gehuwd op 11 december 1897, Nieuweschans, met Grietje Wiebrands 1861-1932, en hun kinderen:
o Popke van der Werf 1899
o Rietje van der Werf 1902
http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=wvanderwerff&lang=nl;p=jacob;n=van+der+werf;oc=86
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 27-05-1896 in Tietjerksteradeel met Taeke Kornelis Wagenaar, 47 jaar oud. Taeke is geboren op 25-01-1849 in Garijp. Taeke is overleden op 29-12-1935 in Tietjerksteradeel, 86 jaar oud.
Kind van Trijntje en Jacob:
1 Hidde van der Werf, geboren op 23-09-1890 in Smallingerland. Hidde is overleden op 14-03-1942 in Idaarderadeel, 51 jaar oud.
Notitie bij Hidde: Gehuwd op 13 mei 1916, Idaarderadeel, met Reintje Hartz 1890-1965
Kinderen van Trijntje en Taeke:
2 Wymer Wagenaar, geboren op 08-01-1898 in Tietjerksteradeel. Wymer is overleden op 27-05-1953, 55 jaar oud.
3 Hendrik Wagenaar, geboren op 25-08-1900 in Tietjerksteradeel. Hendrik is overleden.
4 Wierd Wagenaar, geboren op 07-12-1902 in Tietjerksteradeel. Wierd is overleden op 24-05-1968 in Wartena, 65 jaar oud.
V-f Wietske Hiddes Tiekstra is geboren op 25-01-1863 in Tietjerksteradeel, dochter van Hidde Hendriks Tiekstra (zie IV-b) en Geertje Jelles van der Wal. Wietske is overleden op 01-05-1929 in Tietjerksteradeel, 66 jaar oud. Wietske trouwde, 25 jaar oud, op 26-05-1888 in Tietjerksteradeel met Gerke Klazes Reitsma, 35 jaar oud. Gerke is geboren op 17-02-1853 in Hardegarijp, zoon van Klaas Harmens Reitsma en Tietje Gerbens Dijkstra. Gerke is overleden op 03-06-1895 in Tietjerksteradeel, 42 jaar oud.
Kinderen van Wietske en Gerke:
1 Tietje Reitsma, geboren op 08-09-1888 in Hardegarijp. Tietje is overleden op 19-05-1928 in Leeuwarden, 39 jaar oud.
2 Geertje Reitsma, geboren op 22-12-1890 in Hardegarijp.
3 Klaas Reitsma, geboren op 03-11-1893 in Hardegarijp. Klaas is overleden op 06-03-1951 in Hardegarijp, 57 jaar oud.
4 Trijntje Reitsma, geboren op 03-11-1893 in Hardegarijp.
V-g Jelle Hiddes Tiekstra is geboren op 23-11-1868 in Suameer, zoon van Hidde Hendriks Tiekstra (zie IV-b) en Geertje Jelles van der Wal. Jelle is overleden op 20-12-1935 in Smallingerland, 67 jaar oud. Jelle:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 12-05-1900 in Tietjerksteradeel met Froukje van der Meer, 27 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 07-02-1922 in Tietjerksteradeel (ontbonden bij vonnis arrondisementsrechtbank te Heerenveen 27-10-1921). Froukje is geboren op 01-01-1873 in Nijega, dochter van Hart Pieters van der Meer en Grietje Reins Heddema. Froukje is overleden op 26-02-1957, 84 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 54 jaar oud, na 1922 met Grietje Jacobs Slotegraaf, minstens 65 jaar oud. Grietje is geboren op 24-11-1857 in Rottevalle. Grietje is overleden op 29-10-1939 in Franeker, 81 jaar oud.
Kind van Jelle en Froukje:
1 Hidde Tiekstra, geboren op 05-12-1900 in Tietjerksteradeel. Volgt VI-a.
V-h Antje Hiddes Tiekstra is geboren op 09-10-1872 in Tietjerksteradeel, dochter van Hidde Hendriks Tiekstra (zie IV-b) en Geertje Jelles van der Wal. Antje is overleden op 02-12-1956 in Wartena, 84 jaar oud. Antje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 25-05-1895 in Idaarderadeel met Ale Theunis Vegter, 32 jaar oud. Ale is geboren op 13-08-1862 in Eernewoude. Ale is overleden.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 30-05-1914 in Idaarderadeel met Leeuwe de Jong, 36 jaar oud. Leeuwe is geboren op 04-07-1877 in Helpman.
Kind van Antje en Ale:
1 Theunis Vegter, geboren op 09-05-1900 in Idaarderadeel.
V-i Melle Hiddes Tiekstra is geboren op 16-04-1875 in Tietjerksteradeel, zoon van Hidde Hendriks Tiekstra (zie IV-b) en Geertje Jelles van der Wal. Melle is overleden op 22-10-1945 in Wunseradiel, 70 jaar oud.
Beroep:
Petroleumventer
Melle trouwde, 25 jaar oud, op 20-10-1900 in Tietjerksteradeel met Trijntje Keimpes Boonstra, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 10-04-1878 in Tietjerksteradeel. Trijntje is overleden op 19-05-1960 in Wunseradiel, 82 jaar oud.
Kinderen van Melle en Trijntje:
1 Hidde Tiekstra, geboren op 30-09-1902 in Warstiens. Hidde is overleden op 19-10-1904 in Warstiens, 2 jaar oud.
2 Pietje Tiekstra, geboren omstreeks 1905 in Warnstiens. Pietje is overleden op 29-05-1938 in Groningen, ongeveer 33 jaar oud.
3 N.N. Tiekstra, levenloos geboren kind, geboren op 07-07-1916 in Franekeradeel.
V-j Trijntje Harmens Dijkstra is geboren op 17-05-1871 in Tietjerksteradeel, dochter van Harmen Jelles Dijkstra en Antje Hendriks Tiekstra (zie IV-c). Trijntje is overleden na 1911, minstens 40 jaar oud. Trijntje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 24-05-1890 in Tietjerksteradeel met Anne de Jong, 23 jaar oud. Anne is geboren op 12-08-1866 in Smallingerland. Anne is overleden op 27-09-1908 in Smallingerland, 42 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 15-07-1911 in Smallingerland met Lukas Klamer, 43 jaar oud. Lukas is geboren op 28-06-1868 in Achtkarspelen. Lukas is overleden op 10-07-1952 in Drachtstercompagnie, 84 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Anne:
1 Antje de Jong, geboren op 03-05-1891 in Opsterland. Antje is overleden op 19-12-1981 in Oudega (Smallingerland), 90 jaar oud.
Notitie bij Antje: Datum: 15-05-1914
Bruidegom Petrus de Boer
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Ureterp, gemeente Opsterland
Bruid Antje de Jong
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Ureterp, gemeente Opsterland
Vader bruidegom Jitze Wiebes de Boer
Moeder bruidegom Grietje Tjeerdsma
Vader bruid Anne de Jong
Moeder bruid Trijntje Dijkstra
2 Dieuwke de Jong, geboren op 31-08-1896 in Garijp. Dieuwke is overleden op 26-12-1976 in Pingjum, 80 jaar oud.
Notitie bij Dieuwke: Algemeen Toegangnr: 30-38
Inventarisnr: 2048
Gemeente: Utingeradeel
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 19
Datum: 16-05-1918
Bruidegom Taede Algra
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Garijp, gemeente Tietjerksteradeel
Bruid Dieuwke de Jong
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Garijp, gemeente Tietjerksteradeel
Vader bruidegom Pieter Rinderts Algra
Moeder bruidegom Sytske Taedes Paulusma
Vader bruid Anne de Jong
Moeder bruid Trijntje Harmens Dijkstra
3 Arjen de Jong, geboren in 1905. Arjen is overleden op 07-10-1908 in Smallingerland, 2 of 3 jaar oud.
V-k Renskje Tiekstra is geboren op 20-08-1874 in Gootegast, dochter van Rein Hendriks Tiekstra (zie IV-g) en Aafke Rinkema. Renskje is overleden op 10-03-1958 in Hoogkerk, 83 jaar oud. Renskje trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1899 in Grijpskerk met Germ Knoop, 29 jaar oud. Germ is geboren op 02-12-1869 in Saaksum / Oldehove, zoon van Harm Knoop en Janke van der Venne. Germ is overleden op 09-06-1952 in Hoogkerk, 82 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Renskje en Germ:
1 Harm Knoop, geboren op 02-03-1900 in Oldehove. Volgt VI-b.
2 Rein Knoop, geboren op 29-10-1901 in Oldehove. Volgt VI-c.
3 Janke Knoop, geboren op 05-04-1903 in Oldehove. Volgt VI-d.
V-l Geert Tiekstra is geboren op 22-10-1876 in Gootegast, zoon van Rein Hendriks Tiekstra (zie IV-g) en Aafke Rinkema. Geert is overleden op 02-01-1960 in Niezijl, 83 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Geert trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1904 in Grijpskerk met Elizabetha Knoop, 22 jaar oud. Elizabetha is geboren op 21-07-1881 in Pieterzijl, dochter van Harm Knoop en Janke van der Venne. Elizabetha is overleden op 24-12-1973 in Zuidhorn, 92 jaar oud.
Kinderen van Geert en Elizabetha:
1 Rein Hendrik Tiekstra, geboren op 15-06-1905 in Niezijl. Volgt VI-e.
2 Harm Tiekstra, geboren op 28-05-1906 in Niezijl. Volgt VI-f.
3 Hendrik Tiekstra, geboren op 20-04-1908 in Niezijl. Hendrik is overleden op 15-07-1934 in Niezijl, 26 jaar oud.
4 Janke Tiekstra, geboren op 16-05-1909 in Grijpskerk. Volgt VI-g.
5 Louwe Tiekstra, geboren op 06-08-1911 in Niezijl. Louwe is overleden op 18-08-1911 in Niezijl (Grijpskerk), 12 dagen oud.
6 Aafke Tiekstra, geboren op 12-08-1912 in Niezijl. Aafke is overleden op 04-09-1912 in Niezijl (Grijpskerk), 23 dagen oud.
7 Germ Louwe (Germ) Tiekstra, geboren op 03-05-1914 in Niezijl. Volgt VI-h.
8 Aafke Tiekstra, geboren op 30-10-1915 in Niezijl. Volgt VI-i.
9 Wolter Tiekstra, geboren op 04-10-1916 in Niezijl. Volgt VI-j.
10 Johanna Tiekstra, geboren op 15-11-1917 in Niezijl. Johanna is overleden op 10-11-1918 in Niezijl (Grijpskerk), 11 maanden oud.
11 Johanna (Jo) Tiekstra, geboren op 09-10-1919 in Niezijl. Volgt VI-k.
12 Louwe Tiekstra, geboren op 09-01-1923 in Niezijl. Louwe is overleden op 16-02-1923 in Niezijl (Grijpskerk), 1 maand oud.
13 Louwe Tiekstra, geboren op 15-01-1926 in Niezijl. Louwe is overleden op 20-02-1927 in Niezijl (Grijpskerk), 1 jaar oud.
V-m Hendrik Tiekstra is geboren op 02-03-1879 in Grootegast, zoon van Rein Hendriks Tiekstra (zie IV-g) en Aafke Rinkema. Hendrik is overleden op 20-04-1956 in Kornhorn, 77 jaar oud. Hendrik trouwde met Hiltje van Loo. Hiltje is geboren op 01-07-1894 in Doezum. Hiltje is overleden op 22-10-1980 in Opende, 86 jaar oud.
V-n Detje Tiekstra is geboren op 29-03-1881 in Grootegast, dochter van Rein Hendriks Tiekstra (zie IV-g) en Aafke Rinkema. Detje is overleden op 07-03-1953 in Hoogkerk, 71 jaar oud. Detje trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1908 in Gootegast met Anne Heemstra, 33 jaar oud. Anne is geboren op 30-08-1874 in Grijpskerk, zoon van Willem Heemstra en Renstje Rooda. Anne is overleden op 14-08-1963 in Hoogkerk, 88 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Detje en Anne:
1 Harmke Heemstra, geboren op 16-03-1909 in Grootegast. Harmke is overleden op 05-07-1909 in Grootegast, 3 maanden oud.
2 Hendrik Heemstra, geboren omstreeks 1920 in Zuidhorn. Hendrik is overleden op 05-05-1921 in Noordhorn, ongeveer 1 jaar oud.
3 Hendrik Heemstra, geboren omstreeks 23-02-1922 in Hoogkerk. Hendrik is overleden op 23-03-1922 in Hoogkerk, ongeveer 1 maand oud.
V-o Wolter Tiekstra is geboren op 17-09-1889 in Grootegast, zoon van Rein Hendriks Tiekstra (zie IV-g) en Aafke Rinkema. Wolter is overleden op 05-02-1976 in Grootegast, 86 jaar oud.
Beroep:
verveener
Wolter trouwde, 30 jaar oud, op 10-07-1920 in Gootegast met Barbertje van der Velde, 24 jaar oud. Barbertje is geboren op 25-09-1895 in Opende, dochter van Kornelis van der Velde en Uilkjen Bonnema. Barbertje is overleden op 25-03-1985 in Grootegast, 89 jaar oud.
Kinderen van Wolter en Barbertje:
1 Rein Tiekstra, geboren op 17-05-1921. Volgt VI-l.
2 Elsie Eelktje (Elsie) Tiekstra, geboren op 27-09-1922 in Grootegast. Volgt VI-m.
3 Aafke Tiekstra, geboren op 09-05-1924 in Grootegast. Volgt VI-n.
4 Harmke Tiekstra, geboren op 20-06-1926 in Grootegast. Volgt VI-o.
5 Kees Tiekstra, geboren in 01-1928 in Grootegast. Volgt VI-p.
6 Geert Hindrik Tiekstra, geboren op 04-05-1932 in Grootegast. Volgt VI-q.
7 Ekelina (Lien) Tiekstra, geboren op 18-03-1934 in Grootegast. Volgt VI-r.
V-p Hendrik Wolters Tiekstra is geboren op 01-04-1875 in Tietjerksteradeel, zoon van Wolter Hendriks Tiekstra (zie IV-i) en Janke Wiebrens Pijl. Hendrik is overleden op 16-04-1950 in Suameer, 75 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 22-08-1901 in Tietjerksteradeel met Sjoukje Jans Vledder, 21 jaar oud. Sjoukje is geboren op 06-12-1879 in Tietjerksteradeel, dochter van Jan Hendriks Vledder en Abeltje Tammes van Dam. Sjoukje is overleden op 12-03-1962 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Zij is begraven op 16-03-1962 in Suameer.
Kinderen van Hendrik en Sjoukje:
1 Abeltje Tiekstra, geboren op 28-06-1902 in Suameer (de Tike). Volgt VI-s.
2 Janke Tiekstra, geboren op 06-03-1904 in Suameer. Volgt VI-t.
3 Pietje Tiekstra, geboren op 13-05-1906 in Suameer. Volgt VI-u.
4 Wietske Tiekstra, geboren op 27-11-1907 in Suameer. Volgt VI-v.
5 Yke Tiekstra, geboren op 07-05-1909 in Suameer. Volgt VI-w.
6 Dettje Tiekstra, geboren op 05-11-1910 in Suameer. Volgt VI-x.
7 Gepke Tiekstra, geboren op 13-06-1913 in Suameer. Volgt VI-y.
8 Wolter Tiekstra, geboren op 29-07-1914 in Suameer. Wolter is overleden op 19-06-1921 in Tietjerksteradeel, 6 jaar oud.
9 Jan Tiekstra, geboren op 09-05-1920 in Suameer. Volgt VI-z.
V-q Wytske Wolters Tiekstra is geboren op 08-08-1876 in Tietjerksteradeel, dochter van Wolter Hendriks Tiekstra (zie IV-i) en Janke Wiebrens Pijl. Wytske is overleden op 22-06-1955 in Suameer, 78 jaar oud. Wytske trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1901 in Tietjerksteradeel met Riemer Jans Haarsma, 28 jaar oud. Riemer is geboren op 18-06-1872 in De Tike. Riemer is overleden op 26-10-1957 in Suameer, 85 jaar oud.
V-r Wybren Wolters Tiekstra is geboren op 15-03-1879 in Tietjerksteradeel, zoon van Wolter Hendriks Tiekstra (zie IV-i) en Janke Wiebrens Pijl. Wybren is overleden op 13-02-1941 in Tietjerksteradeel, 61 jaar oud. Wybren trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1908 in Tietjerksteradeel met Trijntje Gaukes Wagenaar, 29 jaar oud. Trijntje is geboren op 06-02-1879 in Tietjerksteradeel, dochter van Gauke Jouwerts Wagenaar en Maaike Sjoerds van der Kloet. Trijntje is overleden.
Kind van Wybren en Trijntje:
1 Wolter Tiekstra, geboren in 05-1910. Wolter is overleden op 15-07-1910 in Tietjerksteradeel, 2 maanden oud.
V-s Detje Wolters Tiekstra is geboren op 27-05-1881 in Tietjerksteradeel, dochter van Wolter Hendriks Tiekstra (zie IV-i) en Janke Wiebrens Pijl. Detje is overleden op 09-11-1950 in Suameer, 69 jaar oud. Zij is begraven op 14-11-1950 in Suameer. Detje trouwde, 21 jaar oud, op 14-03-1903 in Tietjerksteradeel met Wierd Melles de Boer, 40 jaar oud. Wierd is geboren op 16-03-1862 in Tietjerksteradeel, zoon van Melle Wierds de Boer en Sytske Roordes Haarsma. Wierd is overleden op 26-11-1918 in Tietjerksteradeel, 56 jaar oud.
Notitie bij Wierd: Nog 2 broers en 3 zussen
V-t Rein Wolters Tiekstra is geboren op 29-03-1883 in Tietjerksteradeel, zoon van Wolter Hendriks Tiekstra (zie IV-i) en Janke Wiebrens Pijl. Rein is overleden in De Tike. Rein trouwde met Tjipkje.
V-u Tjitske Tiekstra is geboren op 15-02-1885 in Tietjerksteradeel, dochter van Wolter Hendriks Tiekstra (zie IV-i) en Janke Wiebrens Pijl. Tjitske is overleden na 1942, minstens 57 jaar oud. Tjitske trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1910 in Tietjerksteradeel met Melle Geerts van der Heide, 27 jaar oud. Melle is geboren op 25-04-1883 in Suameer. Melle is overleden na 1942, minstens 59 jaar oud.
V-v Jacob Tiekstra is geboren op 08-08-1887 in Tietjerksteradeel, zoon van Wolter Hendriks Tiekstra (zie IV-i) en Janke Wiebrens Pijl. Jacob is overleden op 11-06-1965 in Suameer, 77 jaar oud. Jacob trouwde, 33 jaar oud, op 14-05-1921 in Tietjerksteradeel met Freerkje van der Sluis, 19 jaar oud. Freerkje is geboren op 13-12-1901 in Oostermeer. Freerkje is overleden op 02-11-1965 in Suameer, 63 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Freerkje:
1 Wolter Tiekstra, geboren in 1921 in Tietjerksteradeel.
Notitie bij Wolter:

dinsdag, 22 november 2005, Regio

Elke dag nog ouderwets gelukkig
Sumar - ,,We zijn nog alle dagen gelukkig. Dan vinden ze je ouderwets tegenwoordig, maar het is wel zo’’, zegt Wolter Tiekstra (83) uit Sumar tevreden. Hij en zijn vrouw Ynske Tiekstra-Zandstra (84) vierden gisteren dat hun 65-jarig huwelijk. ’s Middags deden ze dat met een receptie in De Pleats in Burgum, waarna ze met hun uitgedijde familie gingen dineren.
Toen hadden ze al ruim vijftig kaarten bezorgd gekregen, waaronder van mensen van wie ze niet eens meer goed weten wie het zijn.
De burgemeester kwam een uurtje op bezoek, en er kwamen schriftelijke felicitaties van de Commissaris van de Koningin.
Tien kinderen kreeg het echtpaar – één is er overleden. Verder kwamen er gisteren nog 24 kleinkinderen, en nog ,,zo’n 24, 25 achterkleinkinderen’’ naar Burgum.
Het echtpaar Tiekstra heeft dan ook heel wat te vieren. Midden in de oorlog getrouwd. ,,Dat weet ik nog als de dag van gisteren. Het was een eenvoudige dag. Met onze ouders naar het gemeentehuis, een borreltje gedronken, en ’s avonds kwam er wat familie. Er was geen receptie.’’
Echte armoede kende het jonge gezin niet in de oorlog. ,,Er was altijd voldoende tarwe en havermout. En omdat we aardig wat kinderen hadden, hadden we ook genoeg suikerbonnen. En mijn vrouw spon schapenwol om aan de kost te komen. Dat kon ze mooi thuis doen.’’
Wel moest Wolter Tiekstra in de oorlog (in zijn eigen huis) onderduiken, om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz . Later ontvluchtte het gezin Fryslân helemaal.
Na de oorlog woonden ze twaalf jaar op een boerderij in Garyp, maar daarna keerden ze weer terug naar het geliefde Sumar, waar ze een boerderij konden overnemen.
En al die tijd dus gelukkig geweest. ,,Een hele zegen’’, concludeert Tiekstra. Het echtpaar is altijd gereformeerd is geweest. ,,Dat zijn we nog steeds, maar in de PKN voelen we ons niet zo thuis.’’
42 Jaar lang, met tussenpozen, was Wolter ambtsdrager in de kerk. ,,Mooi werk, maar wel druk natuurlijk.’’ Ook zat hij jaren lang in het schoolbestuur van de School met den Bijbel in Sumar, en in het bestuur van de plaatselijke Oranjevereniging.
Het echtpaar woont nog steeds op zichzelf. Ynske heeft kan niet meer zo goed lopen. Iedere ochtend krijgt ze hulp aan huis voor haar persoonlijke verzorging, maar verder doet Wolter het leeuwendeel van het huishouden. ,,Vroeger mocht ik niks in huis, nu moet ik alles’’, lacht hij.

XIac Melle BOOMSTRA, Boer Nijega, geboren te Nijega (Sm), zoon van Rommert E. BOONSTRA en Aukje Melles van der VEGT (zie Xp).
Gehuwd te Bergum met Andrieske TIEKSTRA, geboren te Garijp, dochter van Wolter TIEKSTRA en Ynske ZANDSTRA.
Uit dit huwelijk:
1. Rommert BOONSTRA, geboren te Suameer.
2. Wolter BOONSTRA, geboren te Opeinde (Sm).
2 Oebele Tiekstra, geboren in 1921 in Tietjerksteradeel.
V-w Ybele Tiekstra is geboren op 10-10-1889 in Tietjerksteradeel (de Tike), zoon van Wolter Hendriks Tiekstra (zie IV-i) en Janke Wiebrens Pijl. Ybele is overleden op 25-11-1928 in Tietjerksteradeel (Suameer), 39 jaar oud. Ybele trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1920 in Tietjerksteradeel met Geertje Berends Tabak, 26 jaar oud. Geertje is geboren op 16-03-1894 in Nijega. Geertje is overleden op 02-11-1944, 50 jaar oud. Zij is begraven op 02-11-1944.
Kinderen van Ybele en Geertje:
1 Durkje Tiekstra, geboren op 31-12-1920. Durkje is overleden op 03-02-1992 in Kollumerzwaag, 71 jaar oud.
2 Janke Tiekstra, geboren na 1920.
3 Berend Tiekstra, geboren na 1920.
V-x Hendrik Tiekstra is geboren op 28-07-1873 in Tietjerksteradeel, zoon van Sytske Hendriks Tiekstra (zie IV-k). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1900 in Hennaarderadeel met Pietje Leeverink, 28 jaar oud. Pietje is geboren op 10-10-1871 in Oosterend (Hennaarderadeel). Pietje is overleden op 20-11-1937 in Hennaarderadeel, 66 jaar oud.
VI-a Hidde Tiekstra is geboren op 05-12-1900 in Tietjerksteradeel, zoon van Jelle Hiddes Tiekstra (zie V-g) en Froukje van der Meer. Hidde is overleden op 17-08-1973 in Tietjerksteradeel, 72 jaar oud. Hidde trouwde, 21 jaar oud, op 09-11-1922 in Tietjerksteradeel met Hendrikje Iedema, ongeveer 17 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1905 in Suameer. Hendrikje is overleden op 06-01-1988 in Stiens, ongeveer 83 jaar oud.
Kinderen van Hidde en Hendrikje:
1 F Tiekstra.
2 H Tiekstra.
3 M Tiekstra.
4 G Tiekstra.
VI-b Harm Knoop is geboren op 02-03-1900 in Oldehove, zoon van Germ Knoop en Renskje Tiekstra (zie V-k). Harm is overleden op 16-08-1994 in Haren, 94 jaar oud. Harm trouwde, 25 jaar oud, op 20-08-1925 in Hoogkerk met Itje van Til, 23 jaar oud. Itje is geboren op 01-02-1902, dochter van Reinder van Til en Aagtje Bos. Itje is overleden op 30-05-1997 in Haren, 95 jaar oud.
Kinderen van Harm en Itje:
1 Germon Knoop.
2 Rensina Knoop. Rensina trouwde met Johan Vonkeman. Johan is geboren op 18-02-1931 in Amersfoort. Johan is overleden op 28-10-2010 in Howick Natal SA, 79 jaar oud.
3 Agaath Knoop.
4 Riemer Knoop.
VI-c Rein Knoop is geboren op 29-10-1901 in Oldehove, zoon van Germ Knoop en Renskje Tiekstra (zie V-k). Rein is overleden. Rein trouwde, 26 jaar oud, op 02-08-1928 in Groningen met Trientje Mollema, 23 jaar oud. Trientje is geboren op 11-12-1904 in Allersma (Ezinge), dochter van Date Mollema en Hiltje Haan.
VI-d Janke Knoop is geboren op 05-04-1903 in Oldehove, dochter van Germ Knoop en Renskje Tiekstra (zie V-k). Janke is overleden. Janke trouwde, 25 jaar oud, op 14-02-1929 in Hoogkerk met Gaaike Euwema, 27 jaar oud. Gaaike is geboren op 16-11-1901 in Hoogkerk.
VI-e Rein Hendrik Tiekstra is geboren op 15-06-1905 in Niezijl, zoon van Geert Tiekstra (zie V-l) en Elizabetha Knoop. Rein is overleden op 03-03-1978 in Niezijl, 72 jaar oud. Rein trouwde met Harmina (Mientje) van der Ploeg. Mientje is geboren op 31-12-1910 in Kloosterburen. Mientje is overleden op 09-09-1996 in Zuidhorn, 85 jaar oud.
Kinderen van Rein en Mientje:
1 Frouwke Tiekstra, geboren op 25-07-1934. Frouwke is overleden op 24-05-2000, 65 jaar oud. Frouwke trouwde met Anne Groefsema. Anne is geboren op 15-07-1923.
2 Geert Tiekstra, geboren op 24-09-1935. Geert trouwde met Antje Tietje Kooijenga. Antje is geboren op 07-11-1935.
3 Elizabeth Tiekstra, geboren op 12-12-1937.
4 Omko Tiekstra. Omko trouwde met Tjitske ten Have.
5 Harm Tiekstra. Harm trouwde met Menke Grietje Kooijenga.
6 Johannes (Hans) Tiekstra. Hans trouwde met Wilhelmina Jannet van den Berg.
VI-f Harm Tiekstra is geboren op 28-05-1906 in Niezijl, zoon van Geert Tiekstra (zie V-l) en Elizabetha Knoop. Harm is overleden op 06-05-1984 in Uithuizermeeden, 77 jaar oud. Harm trouwde, 26 jaar oud, op 28-04-1933 in Grijpskerk met Elizabeth (Beth) Soldaat, 27 jaar oud. Beth is geboren op 01-03-1906 in Waarden, dochter van Hendrik Soldaat en Gelske de Vries. Beth is overleden op 17-04-1982 in Uithuizermeeden, 76 jaar oud.
Kinderen van Harm en Beth:
1 Geert Hendrik (Geert) Tiekstra, geboren op 26-04-1934 in Uithuizermeeden. Geert is overleden op 16-07-2003 in Groningen, 69 jaar oud. Geert trouwde, 36 jaar oud, op 01-04-1971 in Uithuizermeeden met Wiedi Haas, 27 jaar oud. Wiedi is geboren op 01-08-1943 in Uithuizermeeden. Wiedi is overleden op 05-11-1994 in Uithuizermeeden, 51 jaar oud.
2 Hendrik Rein (Henk) Tiekstra, geboren op 17-07-1935 in Uithuizermeeden. Henk trouwde, 23 jaar oud, op 11-12-1958 in Bedum met Jantje (Janny) Triezenberg, 20 jaar oud. Janny is geboren op 09-02-1938 in Groningen. Janny is overleden op 20-04-2011 in Marum, 73 jaar oud.
3 Rein Hendrik (Rein) Tiekstra, geboren op 14-10-1936 in Uithuizermeeden. Rein is overleden op 22-05-1983 in Heerenveen, 46 jaar oud. Rein trouwde met Antje (Anneke) de Jong.
4 Anne Tiekstra. Anne trouwde met Martha Sjoukje Koop.
5 Germon Tiekstra. Germon trouwde met Antje (Annie) Steiginga.
6 Gelske Elizabetha (Gellie) Tiekstra. Gellie trouwde met Hendrik (Henk) Wierenga.
7 Elizabetha Tine (Betsie) Tiekstra. Betsie trouwde met Jacobus Lambert (Koos) Sennema.
8 Harm (Harrie) Tiekstra. Harrie trouwde met Ria Rijpma.
VI-g Janke Tiekstra is geboren op 16-05-1909 in Grijpskerk, dochter van Geert Tiekstra (zie V-l) en Elizabetha Knoop. Janke is overleden op 28-04-2009 in Canada, 99 jaar oud. Janke trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1933 in Grijpskerk met Tjeerd Soldaat, 27 jaar oud. Tjeerd is geboren op 30-12-1905 in Kommerzijl, zoon van Jakob Soldaat en Geertje Zuidema. Tjeerd is overleden op 08-04-1983 in Burlington (Canada), 77 jaar oud.
Kinderen van Janke en Tjeerd:
1 Jakob (Jack) Soldaat, geboren op 10-03-1935 in Kommerzijl. Jack is overleden op 29-03-1997 in Cayuga (Canada), 62 jaar oud. Jack trouwde, 25 jaar oud, op 30-09-1960 in Hamilton (Canada) met Trijntje (Trudy) Speksnijder, 21 jaar oud. Trudy is geboren op 16-11-1938 in Gouda.
2 Geert (Gerry) Soldaat, geboren op 30-06-1936 in Kommerzijl. Gerry trouwde, 22 jaar oud, op 26-12-1958 in Hamilton (Canada) met Geraldine Walker, 19 jaar oud. Geraldine is geboren op 29-03-1939 in Hamilton (Canada).
3 Elizabertha Geertje (Bertha) Soldaat.
VI-h Germ Louwe (Germ) Tiekstra is geboren op 03-05-1914 in Niezijl, zoon van Geert Tiekstra (zie V-l) en Elizabetha Knoop. Germ is overleden op 07-01-2004 in Assen, 89 jaar oud.
Beroep:
Huisschilder
Germ trouwde, 31 jaar oud, op 01-11-1945 in Achtkarspelen (Buitenpost) met IJbeltje (Ykje) de Haan, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-11-1945 in Buitenpost. Ykje is geboren op 08-09-1918 in Twijzel, dochter van Wiebe de Haan en Janna Boersema. Ykje is overleden op 29-12-2002 in Assen, 84 jaar oud.
Kinderen van Germ en Ykje:
1 Geert Hendrik (Geert) Tiekstra. Geert trouwde met Marianne Caroline (Marianne) Runhaar. Marianne is een dochter van Derk Willem Runhaar en Annigje (Ann) Schaapman.
2 Janna (Janneke) Tiekstra. Janneke trouwde met Harm (Harry) Offereins. Harry is een zoon van Harm Offereins en Grietje Siebring.
3 Wiebe Tiekstra. Wiebe trouwde met Trientje Hillechien (Hilda) Haan. Hilda is een dochter van Albert Haan en Fenna Forsten.
4 Elizabetha (Elly) Tiekstra. Elly trouwde met Derk Jan (Dick) Norg.
VI-i Aafke Tiekstra is geboren op 30-10-1915 in Niezijl, dochter van Geert Tiekstra (zie V-l) en Elizabetha Knoop. Aafke is overleden op 24-03-1999 in Leeuwarden, 83 jaar oud. Aafke trouwde, 30 jaar oud, op 09-05-1946 in Niezijl met Egbert (Eb) Holtrop, 30 jaar oud. Eb is geboren op 16-10-1915 in Buitenpost. Eb is overleden op 08-08-1982 in Leeuwarden, 66 jaar oud.
Kinderen van Aafke en Eb:
1 Elizabertha Holtrop, geboren op 18-12-1947 in Gerkesklooster. Elizabertha is overleden op 25-06-1995 in Winschoten, 47 jaar oud. Elizabertha trouwde met Klaas Willem Wienke.
2 Meindert Holtrop. Meindert trouwde met Anthonia Martha (Tonny) Jansma.
3 Geert Wolter Holtrop. Geert trouwde met Marjan Feenstra.
VI-j Wolter Tiekstra is geboren op 04-10-1916 in Niezijl, zoon van Geert Tiekstra (zie V-l) en Elizabetha Knoop. Wolter is overleden op 26-02-1976 in Nunspeet, 59 jaar oud. Wolter trouwde, 56 jaar oud, op 09-08-1973 in Nunspeet met Hendrika de Gunst, ongeveer 53 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1920. Hendrika is overleden op 27-06-2006 in Nunspeet, ongeveer 86 jaar oud.
VI-k Johanna (Jo) Tiekstra is geboren op 09-10-1919 in Niezijl, dochter van Geert Tiekstra (zie V-l) en Elizabetha Knoop. Jo is overleden op 21-11-1996 in Groningen, 77 jaar oud. Zij is begraven in Niezijl. Jo trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1949 in Niezijl met Jacob Dirk (Job) de Vries, 27 jaar oud. Job is geboren op 29-07-1921 in Groningen. Job is overleden op 08-07-1998 in Groningen, 76 jaar oud. Hij is begraven in Niezijl.
Kinderen van Jo en Job:
1 Dirk Jacob (Dirk) de Vries. Dirk trouwde met Wietske Jantina Bijma.
2 Elizabetha Johanna (Betha) de Vries. Betha trouwde met David Geert Dijk. David is weduwnaar van Sandra Jacoba Stelma (ovl. 1991).
3 Geert Rein (Geert) de Vries. Geert trouwde met Margriet Eiselien Klip.
4 Frits Harm (Frits) de Vries. Frits begon een relatie met Gonda Kornelia Rudolfina Rinkema.
VI-l Rein Tiekstra is geboren op 17-05-1921, zoon van Wolter Tiekstra (zie V-o) en Barbertje van der Velde. Rein is overleden op 09-04-1987 in Haren, 65 jaar oud. Rein trouwde met Geertje Nijenhuis. Geertje is geboren op 28-07-1923. Geertje is overleden op 07-10-1990 in Haren, 67 jaar oud.
VI-m Elsie Eelktje (Elsie) Tiekstra is geboren op 27-09-1922 in Grootegast, dochter van Wolter Tiekstra (zie V-o) en Barbertje van der Velde. Elsie is overleden op 02-12-2004 in Athens (Canada), 82 jaar oud.
Notitie bij Elsie: Elsie Schaafsma, 82

ATHENS -- Elsie Schaafsma, 82, of Athens, died at the Maple View Lodge in Athens December 2 after several months of failing health.

She was born Elsie Eelktje Tiekstra on July 27, 1922 in Grootegast, Netherlands to parents Wolter Tiekstra and the former Barbertje van der Velde, where she was raised and educated.

She went to night school and learned about the farming trades and worked on various farms in Holland. She also worked in a grocery store. She met her husband Doede Schaafsma is 1943 when her belt broke on her suitcase and he stopped to help her. They were married May 1, 1945.

While her husband served as a volunteer in the military serving in Indonesia, Mrs. Schaafsma raised the three children they had in Holland at this time. They emigrated to Canada in 1952, moving to the Brockville area. Since 1956, she worked as a farmer’s wife, helping out with the farm chores as well as raising their eight children. She retired from farming in 1976 shortly after her husband’s death and moved to Athens.

Mrs. Schaafsma and her husband were the founding members of the Athens Christian Reformed Church and she was an active member of the Athens Women’s Institute and the Athenia Senior Citizens Club. In her early years she was a member of the Athens Christian Reformed Church Choir.

Knitting and crocheting were two of her greatest passions in life. Even after losing her eyesight several years ago, she continued to crochet and knit afghans and blankets for her grandchildren, great-grandchildren and the Athens Ministerial for their hampers at Christmas. It was not uncommon for her to apologize for a delay in these treasured gifts due to a dropped stitch, never mentioning her blindness.

Mrs. Schaafsma is survived by her eight children, Albert (Lois) of Winchester, Walter (Freda) of Athens, Allan (Ella) of Oakleaf, Wayne (Shirley) of Athens, Donald (Cathy) of Athens, James (Sherry) of Seeley’s Bay, Audrey (Don) of Maberly and Barbarra (Robert) of Montreal. She is also survived by her two brothers Kees (Appie) of Athens, Geert (Janny) of the Netherlands, her sisters Aafke van der Veen (Willie) and Harmke Marinus, both of the Netherlands, and her brother-in-law Henk Postma of Holland. She is survived by 17 grandchildren and 14 great-grandchildren.

Mrs. Schaafsma was predeceased by her husband Doede Schaafsma who passed away December 23, 1975 and her son Donald Jr. who died at nine months of age in 1962. She was predeceased by her parents Wolter and Barbertje, her brother-in-law Meindert Marinus of Holland, sister Lien Postma of Holland and brother Rein Tiekstra and his wife Geertje of Holland.

Friends called at the Judson Funeral Home in Athens on December 3. The funeral was held at the Athens Christian Reformed Church December 4, with Rev. Gary van Leeuwen officiating. Her pallbearers were grandsons Clark Schaafsma, Tim Schaafsma, Anthony Schaafsma, Paul Schaafsma, Bryan Schaafsma and Matthew Schaafsma.

Memorial donations were made to the Athens Christian Reformed Church Building fund and the Maple View Lodge Auxiliary.

* Published in Section b, page 8 in the Monday, December 27, 2004 edition of the Brockville Recorder & Times.
* Posted 4:38:10 PM Monday, December 27, 2004.
Elsie trouwde, 22 jaar oud, op 01-05-1945 met Doede Schaafsma. Doede is overleden op 23-12-1995.
Notitie bij Doede: I am Paul H. Schaafsma from Ottawa,Ontario, Canada!
I am one of many Paul Schaafsma’s. I am trying to gather information about my clan. My grandfather was Doede Schaafsma. My grandmother was Eelktje Tiekstra. My grandmother was born in 1922, in Grootegast, Netherlands to Wolter Tiekstra and Barbertje van der Velde. My grandfather who died the year I was born I have no info on and have yet to contact his brothers and sisters for info.
Any help or contacts would be appreciated.

Paul H. Schaafsma, son of Albert Schaafsma son of Doede
VI-n Aafke Tiekstra is geboren op 09-05-1924 in Grootegast, dochter van Wolter Tiekstra (zie V-o) en Barbertje van der Velde. Aafke is overleden op 24-04-2011 in Middelburg, 86 jaar oud. Aafke trouwde met Wiggele van der Veen.
VI-o Harmke Tiekstra is geboren op 20-06-1926 in Grootegast, dochter van Wolter Tiekstra (zie V-o) en Barbertje van der Velde. Harmke is overleden op 06-04-2005 in Drachten, 78 jaar oud.
Notitie bij Harmke: Harmke Tiekstra. Ferstoarn: 06-04-2005, Drachten. Begraffenis: 11-04-2005, Surhuisterveen. Berne: 20-06-1926, Grootegast. Leeftyd: 78 jier. Partner: Meindert Marinus (ferst. 02-07-2000). (mem, beppe en oerbeppe van: Anne en Herma te Hasselt, Babs van der Velde-Marinus en Oene van der Velde te Surhuisterveen, Wout te Oostermeer, Jelly en Harry te Kollumerzwaag, Rein en Anny te Gerkesklooster, Cor en Annet te Oudega, klein- en achterkleinkinderen; schoonzuster en tante van: Liene Postma-Tiekstra (overl.) Hendrik Postma en Marie Pitstra-van der Heide, Bea en Tobias Postma, Pieter Postma; ).

-----------------------------------------------------------------------------------
In memorium zr. H. Marinus – Tiekstra

20-06-1926 - 06-04-2005

In het vorige nummer van “Kruispunt” werd er nog vermeld, dat zr. Marinus wegens revalidatie in Drachten verbleef en naar het zich liet aanzien wel met enige vooruitgang. Dat klopte en de enige vraag, die in dit verband wel eens gesteld werd, luidde :zal zij bij gelegenheid nog wel weer naar haar woning kunnen terugkeren? Maar dan komt er bericht, dat haar toestand aanmerkelijk verslechterd was. Zou ze nog beseft hebben, dat er toen met haar en voor haar gebeden is? Reeds de dag daarop is zij echter in vrede en in de zekerheid van haar geloof heengegaan.

Zr. Marinus had over haar eigen overlijden nagedacht en haar wensen kenbaar gemaakt m.b.t. de te zingen liederen en de tekst voor de preek tijdens haar rouwdienst. Daaruit sprak duidelijk haar geloof in de vergeving, Gods verborgen omgang en Zijn machtige arm die zijn kinderen beschermt. Dat alles vormde haar troost en mag óók de troost zijn voor hen, die haar nu moeten missen. Haar familie, een vrouwengespreksgroep, de P.C.O.B., de kerkelijke gemeente, de buren en vriendinnen zullen met dankbaarheid aan haar terugdenken vanwege haar genegenheid en meeleven.

Ze had haar zorgen over de toekomst van geloof en kerk, die haar lief waren. Ze wist, waar ze met die zorgen naar toe moest. Kon het in handen geven van God. Bij het afscheid vertolkten haar kinderen in woord en muziek de verbondenheid in gevoelens en geloof….en kwam er zicht op de toekomst vanuit een gemeenschappelijk vertrouwen.

Wonderlijk was het, dat er de dag vóór het heengaan van zr .Marinus weer een achterkleindochter was geboren. We hebben dat een verwijzing genoemd niet alleen naar het leven dat dóórgaat, maar vooral ook naar het leven waar het eind van weg is, het eeuwige leven dus. Pasen was immers nog maar net achter de rug en ook dát kan geen toeval zijn. Haar kinderen,klein-en achterkleinkinderen mogen ook daar kracht uit putten voor hun en haar verdere levensweg. Zich herinnerend een lieve mem, beppe en oerbeppe, zich herinnerend de woorden uit de bijbel, die geklonken hebben op de dag van haar begrafenis, een zonnige(!)lentedag.

Die herinnering , dat zicht op de toekomst mogen alle anderen met zich dragen, die in gedachten meeleefden of eveneens aanwezig waren op maandag 11 april j.l.. Zij mogen vasthouden aan het belijden: “een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen”.

Ds.L.J.Bouma
Harmke trouwde met Meindert Marinus. Meindert is geboren op 15-07-1924. Meindert is overleden op 02-07-2000, 75 jaar oud.
VI-p Kees Tiekstra is geboren in 01-1928 in Grootegast, zoon van Wolter Tiekstra (zie V-o) en Barbertje van der Velde. Kees trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 16-01-1953 met Appie. Appie is geboren in Lutjegast.
VI-q Geert Hindrik Tiekstra is geboren op 04-05-1932 in Grootegast, zoon van Wolter Tiekstra (zie V-o) en Barbertje van der Velde. Geert is overleden op 23-03-2006 in Ermelo, 73 jaar oud. Geert trouwde met Janny Huizenga.
Kinderen van Geert en Janny:
1 Ben Tiekstra.
2 Janneke Tiekstra.
3 Ruud Tiekstra.
VI-r Ekelina (Lien) Tiekstra is geboren op 18-03-1934 in Grootegast, dochter van Wolter Tiekstra (zie V-o) en Barbertje van der Velde. Lien is overleden op 02-04-1998 in Surhuisterveen, 64 jaar oud. Lien trouwde met Hendrik (Henk) Postma.
VI-s Abeltje Tiekstra is geboren op 28-06-1902 in Suameer (de Tike), dochter van Hendrik Wolters Tiekstra (zie V-p) en Sjoukje Jans Vledder. Abeltje is overleden op 04-01-1996 in Drachten, 93 jaar oud. Abeltje trouwde met Harmen Dijkstra. Harmen is geboren op 06-01-1893 in Garijp. Harmen is overleden op 06-03-1980 in Noordbergum, 87 jaar oud.
VI-t Janke Tiekstra is geboren op 06-03-1904 in Suameer, dochter van Hendrik Wolters Tiekstra (zie V-p) en Sjoukje Jans Vledder. Janke is overleden op 07-02-1990 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Janke trouwde, 44 jaar oud, op 22-12-1948 in Leeuwarden met Taeke Wielenga, 41 jaar oud. Taeke is geboren op 28-02-1907 in Burgwerd. Taeke is overleden op 17-04-1981 in Leeuwarden, 74 jaar oud.
VI-u Pietje Tiekstra is geboren op 13-05-1906 in Suameer, dochter van Hendrik Wolters Tiekstra (zie V-p) en Sjoukje Jans Vledder. Pietje is overleden. Pietje trouwde met Hans Hoekstra. Hans is geboren in 1881. Hans is overleden.
VI-v Wietske Tiekstra is geboren op 27-11-1907 in Suameer, dochter van Hendrik Wolters Tiekstra (zie V-p) en Sjoukje Jans Vledder. Wietske is overleden op 29-04-2000 in Emmeloord, 92 jaar oud. Wietske trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1932 met Johannes Tjeerdsma, 32 of 33 jaar oud. Johannes is geboren op 09-09-1899. Johannes is overleden op 11-09-1968, 69 jaar oud.
VI-w Yke Tiekstra is geboren op 07-05-1909 in Suameer, dochter van Hendrik Wolters Tiekstra (zie V-p) en Sjoukje Jans Vledder. Yke is overleden op 15-04-1982 in Drachten, 72 jaar oud. Yke trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1936 in Tietjerksteradeel met Jurjen Veenstra, 27 jaar oud. Jurjen is geboren op 13-08-1908 in Tietjerksteradeel. Jurjen is overleden op 28-07-1990 in Tietjerksteradeel, 81 jaar oud.
VI-x Dettje Tiekstra is geboren op 05-11-1910 in Suameer, dochter van Hendrik Wolters Tiekstra (zie V-p) en Sjoukje Jans Vledder. Dettje is overleden op 23-09-1990 in Suameerderheide, 79 jaar oud. Dettje trouwde, 20 jaar oud, op 21-05-1931 in Bergum met Hendrik Kloosterman, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 22-06-1908 in Suameer. Hendrik is overleden op 22-11-1996 in Drachten, 88 jaar oud.
VI-y Gepke Tiekstra is geboren op 13-06-1913 in Suameer, dochter van Hendrik Wolters Tiekstra (zie V-p) en Sjoukje Jans Vledder. Gepke is overleden op 04-11-2009 in Opende, 96 jaar oud. Gepke trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1941 met Germ Hoekstra, 59 of 60 jaar oud. Germ is geboren in 1881. Germ is overleden.
VI-z Jan Tiekstra is geboren op 09-05-1920 in Suameer, zoon van Hendrik Wolters Tiekstra (zie V-p) en Sjoukje Jans Vledder. Jan trouwde met Neeltje Feenstra. Neeltje is geboren in 1925. Neeltje is overleden in 08-2002 in Oudega, 76 of 77 jaar oud.

Index (337 personen)

Antje Johannes (*±1730) [Partner van II-c]  II-c
Antje Sakes (*24-06-1731) [Schoonmoeder van II-a]  II-a
Appie [Partner van VI-p]  VI-p
Dieke Hendriks (~15-12-1726, †±1795) [Nummer II-b]  II-b
Eelke Hendriks (~03-07-1729) [Dochter van I]  I,5
Hendrik Ybeles (*±1700, †1779) [Nummer I]  I; II-a; II-b; II-c
Hidde Paulus (*±1675) [Schoonvader van I]  I
Jelke Hayes [Partner van III-b]  III-b
Johannes Wouters [Schoonvader van II-c]  II-c
N.N. Hiddes (*±1705, †1752) [Partner van I]  I; II-a; II-b; II-c
Sipke Wouters (~25-07-1717, †1788) [Schoonvader van II-a]  II-a
Tjipkje [Partner van V-t]  V-t
Trijntje Freerks [Schoonmoeder van II-c]  II-c
Trijntje Hendriks (*±1679) [Schoonmoeder van I]  I
Trijntje Hendriks (~31-01-1723) [Dochter van I]  I,1
Ybele Hendriks (~15-12-1726, †1795) [Nummer II-c]  II-c
(Postma), Hi(d/l)tje Hiddes (*20-01-1787, †08-02-1852) [Nummer III-d]  III-d
(Tiekstra), Antje Hiddes (*01-06-1779, †14-12-1843) [Nummer III-a]  III-a
(Tiekstra), Dieuwke Sipkes (*1760, †11-04-1834) [Partner van II-a]  II-a; III-a; III-b; III-c; III-d
(Tiekstra), Hendrik Hiddes (*27-07-1780, †±1782) [Zoon van II-a]  II-a,2
(Tiekstra), Hidde Hendriks (~30-12-1724, †1787) [Nummer II-a]  II-a; III-a; III-b; III-c; III-d
(Tiekstra), Tjitske Hiddes (*13-09-1781, †06-12-1809) [Nummer III-b]  III-b
(Tiekstra), Trijntje Hiddes (*29-04-1785, †14-09-1834) [Dochter van II-a]  II-a,5
(Veen, van der), Sjoerd Teyes (*±1732, †25-02-1819) [Partner van II-b]  II-b
Berg, Wilhelmina Jannet van den  VI-e,6
Bijma, Wietske Jantina  VI-k,1
Boer, Melle Wierds de (*10-02-1826, †01-04-1907) [Schoonvader van V-s]  V-s
Boer, Wierd Melles de (*16-03-1862, †26-11-1918) [Partner van V-s]  V-s
Boersema, Janna (*08-12-1889, †08-07-1957) [Schoonmoeder van VI-h]  VI-h
Bonnema, Uilkjen [Schoonmoeder van V-o]  V-o
Boonstra, Trijntje Keimpes (*10-04-1878, †19-05-1960) [Partner van V-i]  V-i
Bos, Aagtje [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Bos, Geertje Hillebrands [Schoonmoeder van V-c]  V-c
Bosma, Baukje Wytzes (*±1796) [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Bouma ??, Antje Joekes (*1753, †>17-04-1834) [Schoonmoeder van III-c]  III-c
Brouwer, Wybe Reins (*10-10-1831, †13-06-1886) [Partner van IV-f]  IV-f
Dam, Abeltje Tammes van (*05-03-1838, †02-02-1900) [Schoonmoeder van V-p]  V-p
Dijk, David Geert  VI-k,2
Dijkstra, Harmen (*06-01-1893, †06-03-1980) [Partner van VI-s]  VI-s
Dijkstra, Harmen Jelles (*16-04-1828, †11-02-1910) [Partner van IV-c]  IV-c; V-j
Dijkstra, Hendrik Harmens (*21-03-1861, †>1942) [Zoon van IV-c]  IV-c,2
Dijkstra, Hillebrand Harmens (*19-04-1865, †01-07-1941) [Zoon van IV-c]  IV-c,4
Dijkstra, Hillebrant Harmens (*11-11-1863, †28-05-1864) [Zoon van IV-c]  IV-c,3
Dijkstra, Jelle Harmens (*01-02-1859, †18-03-1938) [Zoon van IV-c]  IV-c,1
Dijkstra, Roel Harmens (*08-10-1867, †01-11-1951) [Zoon van IV-c]  IV-c,5
Dijkstra, Tietje Gerbens [Schoonmoeder van V-f]  V-f
Dijkstra, Trijntje Harmens (*17-05-1871, †>1911) [Nummer V-j]  V-j
Douma, Klaas Douwes (*09-10-1791, †09-06-1858) [Partner van III-d]  III-d
Euwema, Gaaike (*16-11-1901) [Partner van VI-d]  VI-d
Feenstra, Marjan  VI-i,3
Feenstra, Neeltje (*1925, †?-08-2002) [Partner van VI-z]  VI-z
Fennema, Wytske Melles (*±1811, †17-10-1895) [Schoonmoeder van IV-b]  IV-b
Forsten, Fenna (*27-02-1926)  VI-h,3
Geerts, Aaltje (*09-07-1778, †18-03-1810) [Schoonmoeder van III-c]  III-c
Groefsema, Anne (*15-07-1923)  VI-e,1
Gunst, Hendrika de (*±1920, †27-06-2006) [Partner van VI-j]  VI-j
Haan, Albert  VI-h,3
Haan, Hiltje (*07-04-1880, †21-01-1958) [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Haan, IJbeltje (Ykje) de (*08-09-1918, †29-12-2002) [Partner van VI-h]  VI-h
Haan, Trientje Hillechien (Hilda)  VI-h,3
Haan, Wiebe de (*22-03-1887, †06-09-1971) [Schoonvader van VI-h]  VI-h
Haarsma, Riemer Jans (*18-06-1872, †26-10-1957) [Partner van V-q]  V-q
Haarsma, Sytske Roordes (*21-10-1819, †28-01-1892) [Schoonmoeder van V-s]  V-s
Haas, Wiedi (*01-08-1943, †05-11-1994)  VI-f,1
Harstra, Teye Sjoerds (†05-12-1818) [Zoon van II-b]  II-b,1
Have, Tjitske ten  VI-e,4
Heddema, Grietje Reins (*25-03-1833, †02-01-1882) [Schoonmoeder van V-g]  V-g
Heemstra, Anne (*30-08-1874, †14-08-1963) [Partner van V-n]  V-n
Heemstra, Harmke (*16-03-1909, †05-07-1909) [Dochter van V-n]  V-n,1
Heemstra, Hendrik (*±1920, †05-05-1921) [Zoon van V-n]  V-n,2
Heemstra, Hendrik (*±23-02-1922, †23-03-1922) [Zoon van V-n]  V-n,3
Heemstra, Willem (*12-02-1839, †26-03-1909) [Schoonvader van V-n]  V-n
Heide, Melle Geerts van der (*25-04-1883, †>1942) [Partner van V-u]  V-u
Hiddema, Andries Tjeerds (*07-09-1866) [Partner van V-c]  V-c
Hiddema, Tjeerd Geerts [Schoonvader van V-c]  V-c
Hoekstra, Germ (*1881) [Partner van VI-y]  VI-y
Hoekstra, Hans (*1881) [Partner van VI-u]  VI-u
Holtrop, Egbert (Eb) (*16-10-1915, †08-08-1982) [Partner van VI-i]  VI-i
Holtrop, Elizabertha (*18-12-1947, †25-06-1995) [Dochter van VI-i]  VI-i,1
Holtrop, Geert Wolter [Zoon van VI-i]  VI-i,3
Holtrop, Meindert [Zoon van VI-i]  VI-i,2
Huizenga, Janny [Partner van VI-q]  VI-q
Iedema, Hendrikje (*±1905, †06-01-1988) [Partner van VI-a]  VI-a
Jansma, Anthonia Martha (Tonny)  VI-i,2
Jong, Aaltje Alberts de [Schoonmoeder van V-b]  V-b
Jong, Anne de (*12-08-1866, †27-09-1908) [Partner van V-j]  V-j
Jong, Antje (Anneke) de  VI-f,3
Jong, Antje de (*03-05-1891, †19-12-1981) [Dochter van V-j]  V-j,1
Jong, Arjen de (*1905, †07-10-1908) [Zoon van V-j]  V-j,3
Jong, Benjamin Hendrik de (*12-06-1878) [Zoon van IV-h]  IV-h,3
Jong, Christiaan de (*06-07-1875) [Zoon van IV-h]  IV-h,1
Jong, Christina de (*27-10-1879) [Dochter van IV-h]  IV-h,4
Jong, Dieuwke de (*31-08-1896, †26-12-1976) [Dochter van V-j]  V-j,2
Jong, Hendrik Jan de (*17-01-1850) [Partner van IV-h]  IV-h
Jong, Hendrik Jan de (*19-04-1877) [Zoon van IV-h]  IV-h,2
Jong, Leeuwe de (*04-07-1877) [Partner van V-h]  V-h
Jongsma, Geert Tjeerds (*15-08-1862, †03-05-1893) [Partner van V-b]  V-b
Jongsma, Tjeerd Geerts [Schoonvader van V-b]  V-b
Kats, Johannes Rommerts (*±1796, †18-01-1832) [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Kats, Rinskje Johannes (*11-05-1826, †15-02-1866) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a; V-b
Keidel, Wietske Jacobs (*09-05-1816, †26-10-1849) [Schoonmoeder van IV-i]  IV-i
Klamer, Lukas (*28-06-1868, †10-07-1952) [Partner van V-j]  V-j
Klip, Margriet Eiselien  VI-k,3
Kloet, Maaike Sjoerds van der (*03-03-1842, †26-07-1928) [Schoonmoeder van V-r]  V-r
Kloosterman, Hendrik (*22-06-1908, †22-11-1996) [Partner van VI-x]  VI-x
Knoop, Agaath [Dochter van VI-b]  VI-b,3
Knoop, Elizabetha (*21-07-1881, †24-12-1973) [Partner van V-l]  V-l; VI-e; VI-f; VI-g; VI-h; VI-i; VI-j; VI-k
Knoop, Germ (*02-12-1869, †09-06-1952) [Partner van V-k]  V-k; VI-b; VI-c; VI-d
Knoop, Germon [Zoon van VI-b]  VI-b,1
Knoop, Harm (*29-11-1840, †13-03-1906) [Schoonvader van V-k] [Schoonvader van V-l]  V-k; V-l
Knoop, Harm (*02-03-1900, †16-08-1994) [Nummer VI-b]  VI-b
Knoop, Janke (*05-04-1903) [Nummer VI-d]  VI-d
Knoop, Rein (*29-10-1901) [Nummer VI-c]  VI-c
Knoop, Rensina [Dochter van VI-b]  VI-b,2
Knoop, Riemer [Zoon van VI-b]  VI-b,4
Kooijenga, Antje Tietje (*07-11-1935)  VI-e,2
Kooijenga, Menke Grietje  VI-e,5
Koop, Martha Sjoukje  VI-f,4
Leeverink, Pietje (*10-10-1871, †20-11-1937) [Partner van V-x]  V-x
Loo, Hiltje van (*01-07-1894, †22-10-1980) [Partner van V-m]  V-m
Marinus, Meindert (*15-07-1924, †02-07-2000) [Partner van VI-o]  VI-o
Meer, Froukje van der (*01-01-1873, †26-02-1957) [Partner van V-g]  V-g; VI-a
Meer, Hart Pieters van der (*21-04-1822, †03-06-1893) [Schoonvader van V-g]  V-g
Mollema, Date (*04-02-1876, †03-03-1933) [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Mollema, Trientje (*11-12-1904) [Partner van VI-c]  VI-c
Nijenhuis, Geertje (*28-07-1923, †07-10-1990) [Partner van VI-l]  VI-l
Nijenhuis, Trijntje (*1868) [Partner van V-d]  V-d
Norg, Derk Jan (Dick)  VI-h,4
Offereins, Harm (Harry)  VI-h,2
Offereins, Harm (*16-06-1905, †30-01-1981)  VI-h,2
Pebesma, Jan (*16-08-1839, †22-04-1892) [Partner van IV-d]  IV-d
Pijl, Janke Wiebrens (*08-04-1848, †03-01-1924) [Partner van IV-i]  IV-i; V-p; V-q; V-r; V-s; V-t; V-u; V-v; V-w
Pijl, Wieberen Hayes (*16-01-1821, †31-01-1902) [Schoonvader van IV-i]  IV-i
Ploeg, Harmina (Mientje) van der (*31-12-1910, †09-09-1996) [Partner van VI-e]  VI-e
Postma, Hendrik (Henk) [Partner van VI-r]  VI-r
Prins, Renske Geerts van (*25-03-1810, †23-10-1875) [Schoonmoeder van IV-g]  IV-g
Reitsma, Geertje (*22-12-1890) [Dochter van V-f]  V-f,2
Reitsma, Gerke Klazes (*17-02-1853, †03-06-1895) [Partner van V-f]  V-f
Reitsma, Klaas (*03-11-1893, †06-03-1951) [Zoon van V-f]  V-f,3
Reitsma, Klaas Harmens (*10-04-1821, †09-05-1894) [Schoonvader van V-f]  V-f
Reitsma, Tietje (*08-09-1888, †19-05-1928) [Dochter van V-f]  V-f,1
Reitsma, Trijntje (*03-11-1893) [Dochter van V-f]  V-f,4
Rijpma, Ria  VI-f,8
Rinkema, Aafke (*01-04-1847, †05-06-1936) [Partner van IV-g]  IV-g; V-k; V-l; V-m; V-n; V-o
Rinkema, Geert Folkerts (*±1802, †06-04-1847) [Schoonvader van IV-g]  IV-g
Rinkema, Gonda Kornelia Rudolfina  VI-k,4
Robijn, Harmina (*22-02-1834, †23-09-1881) [Partner van IV-a]  IV-a; V-c; V-d
Robijn, Heere Alderts [Schoonvader van IV-a]  IV-a
Rooda, Renstje (*13-12-1845, †19-08-1925) [Schoonmoeder van V-n]  V-n
Roos, Aaltje de (*07-06-1888) [Dochter van IV-j]  IV-j,6
Roos, Anna de (*18-01-1887, †14-07-1900) [Dochter van IV-j]  IV-j,5
Roos, Detje Martha de (*23-11-1883) [Dochter van IV-j]  IV-j,4
Roos, Hendrik Klazes de (*04-02-1880) [Zoon van IV-j]  IV-j,1
Roos, Klaas de (*06-09-1844, †11-02-1920) [Partner van IV-j]  IV-j
Roos, Marten de (*05-05-1882, †31-03-1883) [Zoon van IV-j]  IV-j,2
Roos, Martha Detje de (*23-11-1883) [Dochter van IV-j]  IV-j,3
Runhaar, Derk Willem (*30-04-1916, †25-10-1998)  VI-h,1
Runhaar, Marianne Caroline (Marianne)  VI-h,1
Schaafsma, Doede (†23-12-1995) [Partner van VI-m]  VI-m
Schaapman, Annigje (Ann) (*28-08-1916, †20-05-1994)  VI-h,1
Sennema, Jacobus Lambert (Koos)  VI-f,7
Siebring, Grietje (*20-01-1908, †04-11-1971)  VI-h,2
Slotegraaf, Grietje Jacobs (*24-11-1857, †29-10-1939) [Partner van V-g]  V-g
Sluis, Freerkje van der (*13-12-1901, †02-11-1965) [Partner van V-v]  V-v
Soldaat, Elizabertha Geertje (Bertha) [Dochter van VI-g]  VI-g,3
Soldaat, Elizabeth (Beth) (*01-03-1906, †17-04-1982) [Partner van VI-f]  VI-f
Soldaat, Geert (Gerry) (*30-06-1936) [Zoon van VI-g]  VI-g,2
Soldaat, Hendrik (*05-11-1877, †16-11-1961) [Schoonvader van VI-f]  VI-f
Soldaat, Jakob (*25-05-1871, †19-12-1936) [Schoonvader van VI-g]  VI-g
Soldaat, Jakob (Jack) (*10-03-1935, †29-03-1997) [Zoon van VI-g]  VI-g,1
Soldaat, Tjeerd (*30-12-1905, †08-04-1983) [Partner van VI-g]  VI-g
Speksnijder, Trijntje (Trudy) (*16-11-1938)  VI-g,1
Spijkstra, Sjoerd (*10-03-1883, †10-10-1899) [Zoon van IV-k]  IV-k,3
Spijkstra, Sytske (*21-10-1878) [Dochter van IV-k]  IV-k,2
Spijkstra, Sytze Sjoerds (*19-09-1852, †04-02-1930) [Partner van IV-k]  IV-k
Steiginga, Antje (Annie)  VI-f,5
Stelma, Sandra Jacoba (†28-09-1991)  VI-k,2
Tabak, Geertje Berends (*16-03-1894, †02-11-1944) [Partner van V-w]  V-w
Tenstra, Rienk Sakes (~28-02-1763, †08-09-1831) [Partner van III-a]  III-a
Teunissen, Dettje Reins (*?-09-1807, †10-03-1881) [Partner van III-c]  III-c; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h; IV-i; IV-j; IV-k
Theunissen, Rein Pieters (*1766, †16-05-1836) [Schoonvader van III-c]  III-c
Tiekstra, Aafke (*12-08-1912, †04-09-1912) [Dochter van V-l]  V-l,6
Tiekstra, Aafke (*30-10-1915, †24-03-1999) [Nummer VI-i]  VI-i
Tiekstra, Aafke (*09-05-1924, †24-04-2011) [Nummer VI-n]  VI-n
Tiekstra, Aaltje (*20-10-1886, †13-03-1888) [Dochter van IV-g]  IV-g,7
Tiekstra, Aaltje Hendriks (*07-01-1836, †23-02-1921) [Nummer IV-e]  IV-e
Tiekstra, Abeltje (*28-06-1902, †04-01-1996) [Nummer VI-s]  VI-s
Tiekstra, Anne [Zoon van VI-f]  VI-f,4
Tiekstra, Antje (*31-01-1874, †20-01-1932) [Dochter van IV-a]  IV-a,5
Tiekstra, Antje Hendriks (*14-04-1829, †21-02-1900) [Nummer IV-c]  IV-c; V-j
Tiekstra, Antje Hiddes (*22-05-1871, †31-08-1871) [Dochter van IV-b]  IV-b,5
Tiekstra, Antje Hiddes (*09-10-1872, †02-12-1956) [Nummer V-h]  V-h
Tiekstra, Baukjen (*02-10-1857, †14-11-1939) [Nummer V-b]  V-b
Tiekstra, Ben [Zoon van VI-q]  VI-q,1
Tiekstra, Berend (*>1920) [Zoon van V-w]  V-w,3
Tiekstra, Detje (*29-03-1881, †07-03-1953) [Nummer V-n]  V-n
Tiekstra, Detje Wolters (*27-05-1881, †09-11-1950) [Nummer V-s]  V-s
Tiekstra, Dettje (*05-11-1910, †23-09-1990) [Nummer VI-x]  VI-x
Tiekstra, Dieuwke Hendriks (*14-02-1832, †28-11-1910) [Nummer IV-d]  IV-d
Tiekstra, Durkje (*31-12-1920, †03-02-1992) [Dochter van V-w]  V-w,1
Tiekstra, Ekelina (Lien) (*18-03-1934, †02-04-1998) [Nummer VI-r]  VI-r
Tiekstra, Elizabeth (*12-12-1937) [Dochter van VI-e]  VI-e,3
Tiekstra, Elizabetha (Elly) [Dochter van VI-h]  VI-h,4
Tiekstra, Elizabetha Tine (Betsie) [Dochter van VI-f]  VI-f,7
Tiekstra, Elsie Eelktje (Elsie) (*27-09-1922, †02-12-2004) [Nummer VI-m]  VI-m
Tiekstra, F [Zoon van VI-a]  VI-a,1
Tiekstra, Frouwke (*25-07-1934, †24-05-2000) [Dochter van VI-e]  VI-e,1
Tiekstra, G [Dochter van VI-a]  VI-a,4
Tiekstra, Geert (*22-10-1876, †02-01-1960) [Nummer V-l]  V-l; VI-e; VI-f; VI-g; VI-h; VI-i; VI-j; VI-k
Tiekstra, Geert (*24-09-1935) [Zoon van VI-e]  VI-e,2
Tiekstra, Geert Hendrik (Geert) [Zoon van VI-h]  VI-h,1
Tiekstra, Geert Hendrik (Geert) (*26-04-1934, †16-07-2003) [Zoon van VI-f]  VI-f,1
Tiekstra, Geert Hindrik (*04-05-1932, †23-03-2006) [Nummer VI-q]  VI-q
Tiekstra, Gelske Elizabetha (Gellie) [Dochter van VI-f]  VI-f,6
Tiekstra, Gepke (*13-06-1913, †04-11-2009) [Nummer VI-y]  VI-y
Tiekstra, Germ Louwe (Germ) (*03-05-1914, †07-01-2004) [Nummer VI-h]  VI-h
Tiekstra, Germon [Zoon van VI-f]  VI-f,5
Tiekstra, H [Zoon van VI-a]  VI-a,2
Tiekstra, Harm [Zoon van VI-e]  VI-e,5
Tiekstra, Harm (Harrie) [Zoon van VI-f]  VI-f,8
Tiekstra, Harm (*28-05-1906, †06-05-1984) [Nummer VI-f]  VI-f
Tiekstra, Harmke (*31-07-1883, †11-03-1901) [Dochter van IV-g]  IV-g,6
Tiekstra, Harmke (*20-06-1926, †06-04-2005) [Nummer VI-o]  VI-o
Tiekstra, Hendrik (*25-12-1869, †30-03-1928) [Nummer V-d]  V-d
Tiekstra, Hendrik (*23-02-1872, †30-03-1877) [Zoon van IV-g]  IV-g,1
Tiekstra, Hendrik (*28-07-1873) [Nummer V-x]  V-x
Tiekstra, Hendrik (*02-03-1879, †20-04-1956) [Nummer V-m]  V-m
Tiekstra, Hendrik (*20-04-1908, †15-07-1934) [Zoon van V-l]  V-l,3
Tiekstra, Hendrik Hiddes (*11-04-1783, †29-08-1866) [Nummer III-c]  III-c; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f; IV-g; IV-h; IV-i; IV-j; IV-k
Tiekstra, Hendrik Hiddes (*14-05-1866, †01-11-1940) [Zoon van IV-b]  IV-b,3
Tiekstra, Hendrik Rein (Henk) (*17-07-1935) [Zoon van VI-f]  VI-f,2
Tiekstra, Hendrik Wolters (*01-04-1875, †16-04-1950) [Nummer V-p]  V-p; VI-s; VI-t; VI-u; VI-v; VI-w; VI-x; VI-y; VI-z
Tiekstra, Hidde (*05-12-1900, †17-08-1973) [Nummer VI-a]  VI-a
Tiekstra, Hidde (*30-09-1902, †19-10-1904) [Zoon van V-i]  V-i,1
Tiekstra, Hidde Hendriks (*06-11-1823, †15-09-1826) [Zoon van III-c]  III-c,1
Tiekstra, Hidde Hendriks (*10-03-1827, †11-12-1878) [Nummer IV-b]  IV-b; V-e; V-f; V-g; V-h; V-i
Tiekstra, Jacob (*08-08-1887, †11-06-1965) [Nummer V-v]  V-v
Tiekstra, Jan (*09-05-1920) [Nummer VI-z]  VI-z
Tiekstra, Janke (*06-03-1904, †07-02-1990) [Nummer VI-t]  VI-t
Tiekstra, Janke (*16-05-1909, †28-04-2009) [Nummer VI-g]  VI-g
Tiekstra, Janke (*>1920) [Dochter van V-w]  V-w,2
Tiekstra, Janna (Janneke) [Dochter van VI-h]  VI-h,2
Tiekstra, Janneke [Dochter van VI-q]  VI-q,2
Tiekstra, Jelle Hiddes (*23-11-1868, †20-12-1935) [Nummer V-g]  V-g; VI-a
Tiekstra, Johanna (*15-11-1917, †10-11-1918) [Dochter van V-l]  V-l,10
Tiekstra, Johanna (Jo) (*09-10-1919, †21-11-1996) [Nummer VI-k]  VI-k
Tiekstra, Johannes (Hans) [Zoon van VI-e]  VI-e,6
Tiekstra, Kees (*?-01-1928) [Nummer VI-p]  VI-p
Tiekstra, Lijsbert Hendriks (*31-05-1848, †23-01-1930) [Nummer IV-j]  IV-j
Tiekstra, Louwe (*06-08-1911, †18-08-1911) [Zoon van V-l]  V-l,5
Tiekstra, Louwe (*09-01-1923, †16-02-1923) [Zoon van V-l]  V-l,12
Tiekstra, Louwe (*15-01-1926, †20-02-1927) [Zoon van V-l]  V-l,13
Tiekstra, M [Zoon van VI-a]  VI-a,3
Tiekstra, Melle Hiddes (*16-04-1875, †22-10-1945) [Nummer V-i]  V-i
Tiekstra, N.N. (levenloos *07-07-1916) [Kind van V-i]  V-i,3
Tiekstra, NN (levenloos *12-12-1891) [Dochter van IV-i]  IV-i,9
Tiekstra, Oebele (*1921) [Zoon van V-v]  V-v,2
Tiekstra, Omko [Zoon van VI-e]  VI-e,4
Tiekstra, Pietje (*±1905, †29-05-1938) [Dochter van V-i]  V-i,2
Tiekstra, Pietje (*13-05-1906) [Nummer VI-u]  VI-u
Tiekstra, Pietje Hendriks (*04-06-1841, †11-07-1917) [Nummer IV-h]  IV-h
Tiekstra, Rein (*17-05-1921, †09-04-1987) [Nummer VI-l]  VI-l
Tiekstra, Rein Hendrik (*15-06-1905, †03-03-1978) [Nummer VI-e]  VI-e
Tiekstra, Rein Hendrik (Rein) (*14-10-1936, †22-05-1983) [Zoon van VI-f]  VI-f,3
Tiekstra, Rein Hendriks (*26-08-1839, †04-12-1902) [Nummer IV-g]  IV-g; V-k; V-l; V-m; V-n; V-o
Tiekstra, Rein Wolters (*29-03-1883) [Nummer V-t]  V-t
Tiekstra, Renskje (*20-08-1874, †10-03-1958) [Nummer V-k]  V-k; VI-b; VI-c; VI-d
Tiekstra, Roel Hendriks (*22-03-1825, †24-06-1898) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a; V-b; V-c; V-d
Tiekstra, Roel Hiddes (*14-05-1878, †06-03-1936) [Zoon van IV-b]  IV-b,8
Tiekstra, Ruud [Zoon van VI-q]  VI-q,3
Tiekstra, Stientje (*01-04-1867, †28-01-1934) [Nummer V-c]  V-c
Tiekstra, Sytske Hendriks (*22-01-1851, †16-11-1920) [Nummer IV-k]  IV-k; V-x
Tiekstra, Teede (*28-12-1893) [Zoon van V-d]  V-d,1
Tiekstra, Tjitske (*15-02-1885, †>1942) [Nummer V-u]  V-u
Tiekstra, Tjitske Hendriks (*08-09-1837) [Nummer IV-f]  IV-f
Tiekstra, Trijntje (*14-03-1854, †15-12-1907) [Nummer V-a]  V-a
Tiekstra, Trijntje Hiddes (*23-08-1860) [Nummer V-e]  V-e
Tiekstra, Wiebe [Zoon van VI-h]  VI-h,3
Tiekstra, Wietske (*27-11-1907, †29-04-2000) [Nummer VI-v]  VI-v
Tiekstra, Wietske Hiddes (*25-01-1863, †01-05-1929) [Nummer V-f]  V-f
Tiekstra, Wolter (*17-09-1889, †05-02-1976) [Nummer V-o]  V-o; VI-l; VI-m; VI-n; VI-o; VI-p; VI-q; VI-r
Tiekstra, Wolter (*?-05-1910, †15-07-1910) [Zoon van V-r]  V-r,1
Tiekstra, Wolter (*29-07-1914, †19-06-1921) [Zoon van V-p]  V-p,8
Tiekstra, Wolter (*04-10-1916, †26-02-1976) [Nummer VI-j]  VI-j
Tiekstra, Wolter (*1921) [Zoon van V-v]  V-v,1
Tiekstra, Wolter Hendriks (*04-01-1846, †18-12-1920) [Nummer IV-i]  IV-i; V-p; V-q; V-r; V-s; V-t; V-u; V-v; V-w
Tiekstra, Wybren Wolters (*15-03-1879, †13-02-1941) [Nummer V-r]  V-r
Tiekstra, Wytske Wolters (*08-08-1876, †22-06-1955) [Nummer V-q]  V-q
Tiekstra, Ybele (*10-10-1889, †25-11-1928) [Nummer V-w]  V-w
Tiekstra, Ybele Hendriks (*01-05-1843, †08-04-1864) [Zoon van III-c]  III-c,10
Tiekstra, Yke (*07-05-1909, †15-04-1982) [Nummer VI-w]  VI-w
Til, Itje van (*01-02-1902, †30-05-1997) [Partner van VI-b]  VI-b
Til, Reinder van [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Tjeerdsma, Johannes (*09-09-1899, †11-09-1968) [Partner van VI-v]  VI-v
Triezenberg, Jantje (Janny) (*09-02-1938, †20-04-2011)  VI-f,2
Veen, Wiggele van der [Partner van VI-n]  VI-n
Veen, van der, Grietje Sjoerds (*1764, †22-12-1818) [Dochter van II-b]  II-b,2
Veenstra, Detje (*19-12-1874) [Dochter van IV-e]  IV-e,5
Veenstra, Hendrik (*18-10-1864) [Zoon van IV-e]  IV-e,2
Veenstra, Ibele (*12-06-1872) [Zoon van IV-e]  IV-e,4
Veenstra, IJsebrand (*15-05-1835, †07-04-1922) [Partner van IV-e]  IV-e
Veenstra, Jan (*31-01-1870) [Zoon van IV-e]  IV-e,3
Veenstra, Jurjen (*13-08-1908, †28-07-1990) [Partner van VI-w]  VI-w
Veenstra, Tietje (*24-11-1862) [Dochter van IV-e]  IV-e,1
Vegter, Ale Theunis (*13-08-1862) [Partner van V-h]  V-h
Vegter, Theunis (*09-05-1900) [Zoon van V-h]  V-h,1
Velde, Barbertje van der (*25-09-1895, †25-03-1985) [Partner van V-o]  V-o; VI-l; VI-m; VI-n; VI-o; VI-p; VI-q; VI-r
Velde, Kornelis van der [Schoonvader van V-o]  V-o
Venne, Janke van der (*03-06-1845, †22-09-1904) [Schoonmoeder van V-k] [Schoonmoeder van V-l]  V-k; V-l
Vissia, Hendrik (*09-07-1846, †20-10-1919) [Partner van V-a]  V-a
Vledder, Jan Hendriks (*23-12-1832, †10-02-1893) [Schoonvader van V-p]  V-p
Vledder, Sjoukje Jans (*06-12-1879, †12-03-1962) [Partner van V-p]  V-p; VI-s; VI-t; VI-u; VI-v; VI-w; VI-x; VI-y; VI-z
Vonkeman, Johan (*18-02-1931, †28-10-2010)  VI-b,2
Vries, Dirk Jacob (Dirk) de [Zoon van VI-k]  VI-k,1
Vries, Elizabetha Johanna (Betha) de [Dochter van VI-k]  VI-k,2
Vries, Frits Harm (Frits) de [Zoon van VI-k]  VI-k,4
Vries, Geert Rein (Geert) de [Zoon van VI-k]  VI-k,3
Vries, Gelske de (*29-01-1876, †15-12-1958) [Schoonmoeder van VI-f]  VI-f
Vries, Jacob Dirk (Job) de (*29-07-1921, †08-07-1998) [Partner van VI-k]  VI-k
Wagenaar, Gauke Jouwerts (*04-07-1839, †24-08-1911) [Schoonvader van V-r]  V-r
Wagenaar, Hendrik (*25-08-1900) [Zoon van V-e]  V-e,3
Wagenaar, Taeke Kornelis (*25-01-1849, †29-12-1935) [Partner van V-e]  V-e
Wagenaar, Trijntje Gaukes (*06-02-1879) [Partner van V-r]  V-r
Wagenaar, Wierd (*07-12-1902, †24-05-1968) [Zoon van V-e]  V-e,4
Wagenaar, Wymer (*08-01-1898, †27-05-1953) [Zoon van V-e]  V-e,2
Wal, Geertje Jelles van der (*03-01-1837, †28-05-1913) [Partner van IV-b]  IV-b; V-e; V-f; V-g; V-h; V-i
Wal, Jelle Johannes van der (*29-10-1811, †11-03-1885) [Schoonvader van IV-b]  IV-b
Walker, Geraldine (*29-03-1939)  VI-g,2
Werf, Hidde van der (*23-09-1890, †14-03-1942) [Zoon van V-e]  V-e,1
Werf, Jacob Popkes van der (*21-02-1860, †11-02-1937) [Partner van V-e]  V-e
Wielenga, Taeke (*28-02-1907, †17-04-1981) [Partner van VI-t]  VI-t
Wienke, Klaas Willem  VI-i,1
Wierenga, Hendrik (Henk)  VI-f,6
Wijk, Stijntje Romkes van der [Schoonmoeder van IV-a]  IV-a
Woude, Roel Gerbens van der (*±1738, †<17-04-1834) [Schoonvader van III-c]  III-c
Woude, Trijntje Roels van der (*03-01-1798, †17-04-1834) [Partner van III-c]  III-c; IV-a; IV-b; IV-c; IV-d
Zuidema, Geertje (*13-03-1875, †12-03-1928) [Schoonmoeder van VI-g]  VI-g
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 25-01-2012 16:25 door G.H.Tiekstra