Parenteel van Sicke Sytses

I Sicke Sytses is geboren in 1630 in Mildam. Sicke is overleden in 1698 in Lippenhuizen, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Sicke: (Research):Sicke Sytses, born in 1630, Molenaar en Huisman, died in Lippenhuizen i n1698, married Syts Lieuwedr (born in 1630, daughter of Lieuwe Sytsesz and Griet Jacobsdr).
REFN: 1348

Sicke Sytses
Geboren rond 1632 te Mildam, Schoterland, Friesland
Overleden na 1698, ca 1706 te Lippenhuizen, Opsterland, Friesland
Beroep: Molenaar, huisman en boer in 1698
Beroep:
molenaar, boer
Sicke trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1659 in Mildam met Sytske Lieuwes, minstens 29 jaar oud. Sytske is geboren vr 1630 in Mildam, dochter van Lieuwe Sytses en Gryt Jacobsdr. Sytske is overleden omstreeks 1698 in Lippenhuizen, minstens 68 jaar oud.
Kinderen van Sicke en Sytske:
1 Jacob Sickes.
2 Sytse Sickes.
3 Romck Sickes, geboren in 1660 in Mildam. Volgt II-a.
4 Folckert Sickes, geboren vr 1670 in Lippenhuizen. Volgt II-b.
II-a Romck Sickes is geboren in 1660 in Mildam, zoon van Sicke Sytses (zie I) en Sytske Lieuwes. Romck is overleden vr 06-1705 in Mildam, ten hoogste 45 jaar oud. Romck trouwde met Uilke Annes. Uilke is geboren omstreeks 1660. Uilke is overleden vr 06-1705, ten hoogste 45 jaar oud.
II-b Folckert Sickes is geboren vr 1670 in Lippenhuizen, zoon van Sicke Sytses (zie I) en Sytske Lieuwes. Folckert is overleden in 1760, minstens 90 jaar oud.
Notitie bij Folckert: Folckert Sickes
Geboren voor 1688 te Lippenhuizen, Opsterland, Friesland
Overleden voor 1760 te Lippenhuizen, opsterland, friesland
Beroep: Molenaar te Lippenhuizen, (1717), gortmolenaar, munder (fries voor molenaar)
Vader: Sicke Sytses
Moeder: Sytske Lieuwes
Hij werd ook Folkert Sickes genoemd
http://dehaanstamboom.web-log.nl/dehaanstamboom/2005/09/folckert_sickes.html
Beroep:
gortmolenaar, munder
Folckert:
(1) trouwde, minstens 33 jaar oud, omstreeks 1703 met Joukjen Wybes, ongeveer 26 jaar oud. Joukjen is geboren omstreeks 1677 in Lippenhuizen, dochter van Wybe Annes en Foock Folckerts. Joukjen is overleden omstreeks 1731, ongeveer 54 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 66 jaar oud, omstreeks 1736 met Aaltje Andries, ongeveer 22 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1714. Aaltje is overleden omstreeks 1760, ongeveer 46 jaar oud.
Kinderen van Folckert en Joukjen:
1 Sytske Folckerts. Sytske is overleden in 1767 in Lippenhuizen.
2 Wybe Folckerts, geboren vr 1730 in Lippenhuizen. Volgt III.
III Wybe Folckerts is geboren vr 1730 in Lippenhuizen, zoon van Folckert Sickes (zie II-b) en Joukjen Wybes. Wybe is overleden omstreeks 1775, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Wybe: http://dehaanstamboom.web-log.nl/dehaanstamboom/2005/09/wybe_folckerts_.html

(Research):Quotisatiekohieren 1749 Wybe Folckerts, Opsterland Plaats: Lippenhuizen
Omschrijving: backer Gezin volw: 3 en kind: 1 Aanslag: 27-3-0 Verhoging:
Vermogen: Bron: Opsterland, fol. 83
REFN: 1342
Beroep:
bakker
Wybe:
(1) trouwde, minstens 17 jaar oud, op 19-02-1747 in Lippenhuizen met Aaltje Willems. Aaltje is overleden vr 1760.
(2) trouwde, minstens 30 jaar oud, op 05-10-1760 in Lippenhuizen met Barteltje Jans, minstens 20 jaar oud. Barteltje is geboren vr 1740. Zij is gedoopt op 09-05-1771 in Lippenhuizen. Barteltje is overleden na 1783, minstens 43 jaar oud.
Kinderen van Wybe en Aaltje:
1 Sikke Wybes, geboren op 12-06-1747 in Lippenhuizen. Hij is gedoopt op 18-06-1747 in Lippenhuizen. Sikke is overleden vr 1749, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Sikke Wybes, geboren op 21-08-1749 in Lippenhuizen. Hij is gedoopt op 24-08-1749 in Lippenhuizen.
3 Jan Wybes, geboren op 04-04-1752 in Lippenhuizen. Volgt IV-a.
4 Anne Wybes, geboren op 28-03-1757 in Lippenhuizen. Hij is gedoopt op 03-04-1757 in Lippenhuizen.
Kinderen van Wybe en Barteltje:
5 Jaaukjen Wybes, geboren in 01-1761 in Lippenhuizen. Zij is gedoopt op 25-01-1761 in Lippenhuizen. Jaaukjen is overleden.
6 Boele Wybes de Haan, geboren in 07-1763 in Lippenhuizen. Volgt IV-b.
7 Janke Wybes, geboren in 03-1766 in Lippenhuizen. Zij is gedoopt op 23-03-1766 in Lippenhuizen. Janke is overleden op 16-07-1849 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
8 Anne Wybes de Haan, geboren in 02-1768 in Lippenhuizen. Hij is gedoopt op 17-03-1768 in Lippenhuizen. Anne is overleden.
9 Lieuwe Wybes de Haan, geboren in 04-1769 in Lippenhuizen. Volgt IV-c.
10 Rinskjen Wybes de Haan, geboren in 02-1772 in Lippenhuizen. Zij is gedoopt op 23-02-1772 in Lippenhuizen. Rinskjen is overleden.
11 Wijbbegien Wybes, geboren op 21-04-1774 in Lippenhuizen. Zij is gedoopt op 15-05-1774 in Lippenhuizen. Wijbbegien is overleden.
IV-a Jan Wybes is geboren op 04-04-1752 in Lippenhuizen, zoon van Wybe Folckerts (zie III) en Aaltje Willems. Hij is gedoopt op 09-04-1752 in Lippenhuizen. Jan is overleden omstreeks 1804, ongeveer 52 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 30-05-1774 in Gorredijk met Antje Klazes. Antje is overleden vr 1786.
Kind van Jan en Antje:
1 Klaas Jan de Haan, geboren op 22-08-1779 in Lippenhuizen. Klaas is overleden in 1814 in Delfzijl, 34 of 35 jaar oud.
IV-b Boele Wybes de Haan is geboren in 07-1763 in Lippenhuizen, zoon van Wybe Folckerts (zie III) en Barteltje Jans. Hij is gedoopt op 07-08-1763 in Lippenhuizen. Boele is overleden op 12-11-1855 in Achtkarspelen, 92 jaar oud. Boele:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1788 in Roordahuizum met Antje Floris. Antje is overleden vr 1793.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 08-09-1793 in Roordahuizum met Jetske Jelles, ongeveer 28 jaar oud. Jetske is geboren omstreeks 1765. Jetske is overleden op 06-12-1799, ongeveer 34 jaar oud.
(3) trouwde, 44 jaar oud, op 01-05-1808 in Achtkarspelen met Froukje Dirks, ongeveer 16 jaar oud. Froukje is geboren omstreeks 1792. Froukje is overleden op 18-07-1839 in Achtkarspelen, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Froukje: Ook wel Durks
en als achternaam soms Hellinga soms Kramer
Kinderen van Boele en Antje:
1 Barteltje Boeles de Haan, geboren op 29-06-1789 in Roordahuizum. Zij is gedoopt op 12-07-1789 in Roordahuizum. Barteltje is overleden op 08-09-1862 in Barradeel, 73 jaar oud.
2 Jan Boeles de Haan, geboren op 17-08-1791 in Roordahuizum. Hij is gedoopt op 04-09-1791 in Roordahuizum. Jan is overleden vr 1809, ten hoogste 18 jaar oud.
Kinderen van Boele en Jetske:
3 Wiebe Boeles de Haan, geboren op 15-02-1794 in Roordahuizum. Volgt V-a.
4 Popkjen Boeles de Haan, geboren op 17-04-1796 in Roordahuizum. Volgt V-b.
Kinderen van Boele en Froukje:
5 Jan Boeles de Haan, geboren op 15-02-1809 in Kootstertille. Volgt V-c.
6 Aukjen Boeles de Haan, geboren omstreeks 1812. Aukjen is overleden op 28-06-1815 in Buitenpost, ongeveer 3 jaar oud.
7 Dirk Boeles de Haan, geboren omstreeks 1815 in Kootstertille. Volgt V-d.
8 Evert Boeles de Haan, geboren op 01-10-1817 in Achtkarspelen. Volgt V-e.
9 Auke Boeles de Haan, geboren op 19-06-1820 in Achtkarspelen. Volgt V-f.
10 Auktje Boeles de Haan, geboren op 27-11-1822 in Achtkarspelen. Volgt V-g.
11 Bartele Boeles de Haan, geboren op 04-04-1825 in Achtkarspelen. Volgt V-h.
12 Lieuwe Boeles de Haan, geboren op 11-10-1827 in Achtkarspelen. Volgt V-i.
13 Trijntje Boeles de Haan, geboren op 04-02-1830 in Achtkarspelen. Trijntje is overleden op 07-02-1913 in Achtkarspelen, 83 jaar oud.
14 Wieger Boeles de Haan, geboren op 03-01-1833 in Achtkarspelen. Wieger is overleden op 02-10-1865 in Achtkarspelen, 32 jaar oud.
IV-c Lieuwe Wybes de Haan is geboren in 04-1769 in Lippenhuizen, zoon van Wybe Folckerts (zie III) en Barteltje Jans. Hij is gedoopt op 14-05-1769 in Lippenhuizen. Lieuwe is overleden op 05-06-1830 in Surhuisterveen, 61 jaar oud.
Beroep:
broodbakker
Lieuwe trouwde, 28 jaar oud, op 14-05-1797 in Drachten met Wybkje Hendriks Overal, 25 jaar oud. Wybkje is geboren op 22-09-1771 in Noorder Dragten, dochter van Hendrik Jans Overal en Blijke Syberens. Zij is gedoopt op 08-10-1775 in Dragten. Wybkje is overleden op 23-07-1853 in Opende, 81 jaar oud.
Notitie bij Wybkje: Ook Uilkje Hendriks of Wypkje Hendriks
Beroep:
broodbakkerse
Kinderen van Lieuwe en Wybkje:
1 Barteltje Lieuwes de Haan, geboren op 30-12-1797 in Surhuisterveen. Volgt V-j.
2 Blijke Lieuwes de Haan, geboren omstreeks 1799 in Surhuisterveen. Volgt V-k.
3 Wybigje Lieuwes de Haan, geboren op 19-02-1801 in Surhuisterveen. Volgt V-l.
4 Trijntje de Haan, geboren op 01-12-1802 in Surhuisterveen. Volgt V-m.
5 Wiebe Lieuwes de Haan, geboren op 26-09-1805 in Surhuisterveen. Volgt V-n.
6 Hendrik Lieuwes de Haan, geboren op 09-03-1808 in Surhuisterveen. Volgt V-o.
7 Sikke Lieuwes de Haan, geboren op 15-10-1810 in Surhuisterveen. Volgt V-p.
8 Hielktje Lieuwes de Haan, geboren op 01-03-1813 in Surhuisterveen. Volgt V-q.
V-a Wiebe Boeles de Haan is geboren op 15-02-1794 in Roordahuizum, zoon van Boele Wybes de Haan (zie IV-b) en Jetske Jelles. Hij is gedoopt op 09-03-1794 in Roordahuizum. Wiebe is overleden op 19-12-1885 in Rauwerderhem, 91 jaar oud. Wiebe trouwde, 27 jaar oud, op 02-08-1821 in Tietjerksteradeel met Aaltje Annes de Vries, 20 jaar oud. Aaltje is geboren in 06-1801 in Bergum. Zij is gedoopt op 11-03-1804 in Bergum. Aaltje is overleden op 03-01-1885 in Winsum (Fr), 83 jaar oud.
Kinderen van Wiebe en Aaltje:
1 Boele Wybes de Haan, geboren op 25-01-1822 in Bergum. Boele is overleden op 20-12-1852 in Rauwerderhem, 30 jaar oud.
2 Anne de Haan, geboren op 23-12-1824 in Rauwerderhem. Anne is overleden op 25-11-1850 in Delft, 25 jaar oud.
3 Pieter de Haan, geboren op 07-01-1828 in Rauwerderhem. Pieter is overleden op 26-11-1916 in Smallingerland, 88 jaar oud.
V-b Popkjen Boeles de Haan is geboren op 17-04-1796 in Roordahuizum, dochter van Boele Wybes de Haan (zie IV-b) en Jetske Jelles. Zij is gedoopt op 01-05-1796 in Roordahuizum.
Notitie bij Popkjen: ik kom een aantal kinderen tegen
met Popkje Boeles de Haan als moeder
maar zonder een vader genoemd.
Kind van Popkjen uit onbekende relatie:
1 Jan Jans van der Rossum, geboren op 19-04-1822 in Achtkarspelen. Jan is overleden op 21-07-1822 in Achtkarspelen, 3 maanden oud.
V-c Jan Boeles de Haan is geboren op 15-02-1809 in Kootstertille, zoon van Boele Wybes de Haan (zie IV-b) en Froukje Dirks. Hij is gedoopt op 26-03-1809 in Twijzel. Jan is overleden op 09-09-1890 in Achtkarspelen, 81 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 15-09-1837 in Achtkarspelen met Yttje Rudmers van der Veen, 28 of 29 jaar oud. Yttje is geboren in 1808 in Veenwouden.
V-d Dirk Boeles de Haan is geboren omstreeks 1815 in Kootstertille, zoon van Boele Wybes de Haan (zie IV-b) en Froukje Dirks. Dirk is overleden op 02-01-1893 in Achtkarspelen, ongeveer 78 jaar oud. Dirk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 21-05-1842 in Achtkarspelen met Aaltje Hayema, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 22-08-1818 in Oostmahorn. Aaltje is overleden op 12-11-1886 in Achtkarspelen, 68 jaar oud.
V-e Evert Boeles de Haan is geboren op 01-10-1817 in Achtkarspelen, zoon van Boele Wybes de Haan (zie IV-b) en Froukje Dirks. Evert is overleden op 13-11-1899 in Achtkarspelen, 82 jaar oud. Evert trouwde, 22 jaar oud, op 19-10-1839 in Achtkarspelen met Fokjen Wieskamp, 22 jaar oud. Fokjen is geboren op 22-10-1816 in Twijzel. Fokjen is overleden op 03-12-1885 in Achtkarspelen, 69 jaar oud.
V-f Auke Boeles de Haan is geboren op 19-06-1820 in Achtkarspelen, zoon van Boele Wybes de Haan (zie IV-b) en Froukje Dirks. Auke is overleden op 18-06-1892 in Tietjerksteradeel, 71 jaar oud. Auke trouwde, 41 jaar oud, op 17-05-1862 in Achtkarspelen met Leentje Stienstra, 26 jaar oud. Leentje is geboren op 05-12-1835 in Harkema Opeinde. Leentje is overleden op 05-03-1901 in Tietjerksteradeel, 65 jaar oud.
V-g Auktje Boeles de Haan is geboren op 27-11-1822 in Achtkarspelen, dochter van Boele Wybes de Haan (zie IV-b) en Froukje Dirks. Auktje is overleden op 14-04-1844 in Achtkarspelen, 21 jaar oud. Auktje trouwde, 21 jaar oud, op 23-02-1844 in Achtkarspelen met Jan Nijboer, 26 jaar oud. Jan is geboren op 02-06-1817 in Drachten. Jan is overleden op 12-12-1900 in Kooten, 83 jaar oud.
V-h Bartele Boeles de Haan is geboren op 04-04-1825 in Achtkarspelen, zoon van Boele Wybes de Haan (zie IV-b) en Froukje Dirks. Bartele is overleden op 02-02-1897 in Opsterland, 71 jaar oud. Bartele:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1852 in Achtkarspelen met Trijntje Sytzes van der Hoek, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 01-03-1830 in Kooten. Trijntje is overleden op 08-12-1861 in Achtkarspelen, 31 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 28-05-1865 in Opsterland met Trijntje van der Meulen, 34 jaar oud. Trijntje is geboren op 18-06-1830 in Lippenhuizen. Trijntje is overleden.
Kind van Bartele en Trijntje (1):
1 Sijtze Barteles de Haan, geboren op 03-01-186 in Oostermeer. Sijtze is overleden op 24-05-1937 in Heerenveen, 1751 jaar oud.
V-i Lieuwe Boeles de Haan is geboren op 11-10-1827 in Achtkarspelen, zoon van Boele Wybes de Haan (zie IV-b) en Froukje Dirks. Lieuwe is overleden op 25-10-1885 in Tietjerksteradeel, 58 jaar oud. Lieuwe trouwde, 25 jaar oud, op 10-09-1853 in Tietjerksteradeel met Minke Engberts Stelwagen, 26 jaar oud. Minke is geboren op 24-08-1827 in Garijp. Minke is overleden op 25-10-1885 in Tietjerksteradeel, 58 jaar oud.
Kind van Lieuwe en Minke:
1 Engbert Lieuwes de Haan, geboren op 14-04-1861 in Garijp. Engbert is overleden op 22-01-1942 in Tietjerksteradeel, 80 jaar oud.
V-j Barteltje Lieuwes de Haan is geboren op 30-12-1797 in Surhuisterveen, dochter van Lieuwe Wybes de Haan (zie IV-c) en Wybkje Hendriks Overal. Barteltje is overleden op 24-08-1876 in Grootegast, 78 jaar oud. Barteltje trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1826 in Achtkarspelen met Oebele Tammes Hansma, 28 jaar oud. Oebele is geboren op 16-10-1797 in Drogeham, zoon van Tamme Johannes Hansma en Baukjen Oebeles van der Woude. Oebele is overleden op 26-03-1858 in Grootegast, 60 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Barteltje en Oebele:
1 Tamme Oebeles Hansma, geboren op 09-06-1827 in Kooten. Tamme is overleden op 07-02-1917 in Grootegast, 89 jaar oud.
2 Wypkjen Oebeles Hansma, geboren op 25-09-1831 in Achtkarspelen. Wypkjen is overleden op 19-11-1914 in Grootegast, 83 jaar oud.
3 Baukjen Oebeles Hansma, geboren op 29-03-1837 in Achtkarspelen. Baukjen is overleden op 25-04-1837 in Achtkarspelen, 27 dagen oud.
4 Baukjen Oebeles Hansma, geboren op 12-01-1840 in Kootstertille. Baukjen is overleden op 16-05-1928 in Aduarderzijl, 88 jaar oud.
V-k Blijke Lieuwes de Haan is geboren omstreeks 1799 in Surhuisterveen, dochter van Lieuwe Wybes de Haan (zie IV-c) en Wybkje Hendriks Overal. Blijke is overleden op 03-04-1879 in Drogeham (Achtkarspelen), ongeveer 80 jaar oud. Blijke:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 30-06-1821 in Achtkarspelen met Otto Sytzes van den Bruggen, 56 of 57 jaar oud. Otto is geboren in 1764 in Bergum, zoon van Sytze Tjerks en Eelkjen Ottes. Otto is overleden op 05-03-1833 in Achtkarspelen, 68 of 69 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op 06-12-1834 in Achtkarspelen met Albert Popkes Wagenaar, ongeveer 30 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1804 in Rohel (Schoterland), zoon van Popke Wybes Wagenaar en Trijntje Alberts. Albert is overleden op 20-07-1849 in Achtkarspelen, ongeveer 45 jaar oud.
(3) trouwde, ongeveer 51 jaar oud, op 08-06-1850 in Achtkarspelen met Marten Engberts Zijlstra, ongeveer 44 jaar oud. Marten is geboren omstreeks 1806 in Twijzel, zoon van Engbert Martens Zijlstra en Dieuwke Arends Groenhof. Marten is overleden op 06-04-1881 in Achtkarspelen, ongeveer 75 jaar oud.
V-l Wybigje Lieuwes de Haan is geboren op 19-02-1801 in Surhuisterveen, dochter van Lieuwe Wybes de Haan (zie IV-c) en Wybkje Hendriks Overal. Zij is gedoopt op 15-03-1801 in Surhuisterveen. Wybigje is overleden op 13-03-1889 in Idaarderadeel, 88 jaar oud. Wybigje trouwde, 35 jaar oud, op 21-05-1836 in Idaarderadeel met Oeble Harmens Kooystra, ongeveer 33 jaar oud. Oeble is geboren omstreeks 1803 in Roordahuizen, zoon van Harmen Oebles Kooystra en Tietje Reins. Oeble is overleden op 15-03-1858 in Idaarderadeel, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Oeble: Oeble of Oebele
Kinderen van Wybigje en Oeble:
1 Wypkje Kooystra, geboren op 11-02-1837 in Idaarderadeel. Wypkje is overleden na 1897, minstens 60 jaar oud.
2 Harmke Kooystra, geboren op 22-02-1843 in Idaarderadeel. Harmke is overleden op 05-05-1936 in Baarderadeel, 93 jaar oud.
V-m Trijntje de Haan is geboren op 01-12-1802 in Surhuisterveen, dochter van Lieuwe Wybes de Haan (zie IV-c) en Wybkje Hendriks Overal. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Surhuisterveen. Trijntje is overleden op 28-11-1868 in Grootegast, 65 jaar oud. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 25-02-1826 in Achtkarspelen met Anne Johannes Henstra, 20 jaar oud. Anne is geboren op 08-08-1805 in Opeinde, zoon van Johannes Heinzes Henstra en Grietje Sanders van der Meulen. Hij is gedoopt op 01-09-1805 in Rottevalle. Anne is overleden op 11-06-1835 in Achtkarspelen, 29 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Anne:
1 Wiepkje Annes Henstra, geboren op 19-03-1826 in Achtkarspelen. Wiepkje is overleden op 05-03-1881 in Opsterland, 54 jaar oud.
2 Johannes Annes Henstra, geboren op 20-10-1827 in Achtkarspelen. Johannes is overleden op 07-02-1865 in Grootegast, 37 jaar oud.
3 Lieuwe Annes Henstra, geboren op 29-04-1831 in Achtkarspelen. Lieuwe is overleden op 11-10-1903 in Grootegast, 72 jaar oud.
V-n Wiebe Lieuwes de Haan is geboren op 26-09-1805 in Surhuisterveen, zoon van Lieuwe Wybes de Haan (zie IV-c) en Wybkje Hendriks Overal. Hij is gedoopt op 20-10-1805 in Surhuisterveen. Wiebe is overleden op 19-09-1852 in Achtkarspelen, 46 jaar oud.
Notitie bij Wiebe: website Friezen in de Tiendaagse Veldtocht :
Haan, Wiebe Lieuwes de, geb. Surhuisterveen 22.09.1805 z.v. Lieuwe en Wypkje Hendriks; 1e afd., 3e bat., 3e comp. lichting 1830; maart 1831 bij het mobiele leger in garnizoen te Leeuwarden en Woerden; inv.nr.129 en 99;
Wiebe trouwde, 34 jaar oud, op 14-05-1840 in Achtkarspelen met Iebeltje Alberts Postma, 31 jaar oud. Iebeltje is geboren op 25-06-1808 in Witveen (Tietjerksteradeel), dochter van Albert Wybrens Postma en Antje Ates Atema. Zij is gedoopt op 17-07-1808 in Oostermeer. Iebeltje is overleden op 24-02-1885 in Achtkarspelen, 76 jaar oud.
Kinderen van Wiebe en Iebeltje:
1 Albert de Haan, geboren op 15-09-1840 in Kooten. Volgt VI-a.
2 Lieuwe de Haan, geboren op 15-09-1840 in Achtkarspelen. Lieuwe is overleden op 18-12-1840 in Achtkarspelen, 3 maanden oud.
3 Wypkjen de Haan, geboren op 01-12-1842 in Achtkarspelen. Volgt VI-b.
4 Antje de Haan, geboren op 20-12-1844 in Harkema Opeinde. Volgt VI-c.
5 NN de Haan, levenloos geboren kind, geboren op 02-02-1848 in Achtkarspelen.
6 Lieuwe de Haan, geboren op 18-04-1850 in Harkema Opeinde. Volgt VI-d.
V-o Hendrik Lieuwes de Haan is geboren op 09-03-1808 in Surhuisterveen, zoon van Lieuwe Wybes de Haan (zie IV-c) en Wybkje Hendriks Overal. Hij is gedoopt op 10-04-1808 in Surhuisterveen. Hendrik is overleden op 14-08-1859 in Achtkarspelen, 51 jaar oud. Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1841 in Achtkarspelen met Janke Ypes Poppinga, ongeveer 32 jaar oud. Janke is geboren omstreeks 1809 in Surhuisterveen, dochter van Ieppe Jans Poppinga en Sibbeltje Luitzens. Janke is overleden op 10-07-1842 in Achtkarspelen, ongeveer 33 jaar oud.
Kind van Hendrik en Janke:
1 Lieuwe de Haan, geboren op 16-03-1842 in Achtkarspelen. Volgt VI-e.
V-p Sikke Lieuwes de Haan is geboren op 15-10-1810 in Surhuisterveen, zoon van Lieuwe Wybes de Haan (zie IV-c) en Wybkje Hendriks Overal. Hij is gedoopt op 25-12-1810 in Surhuisterveen. Sikke is overleden op 14-06-1853 in Grootegast, 42 jaar oud.
Beroep:
Dagloner
Sikke trouwde, 30 jaar oud, op 12-06-1841 in Achtkarspelen met Jantje Jans Storteboom, 20 jaar oud. Jantje is geboren op 14-12-1820 in Opende, dochter van Jan Hendriks Storteboom en Aaltje Sjoerds van der Veen. Jantje is overleden op 10-08-1889 in Grootegast, 68 jaar oud.
Kinderen van Sikke en Jantje:
1 Aaltje de Haan, geboren op 15-06-1842 in Grootegast. Volgt VI-f.
2 Jan de Haan, geboren op 24-05-1844 in Opende. Jan is overleden op 30-03-1865 in Grootegast, 20 jaar oud.
3 Wiepkje de Haan, geboren op 21-08-1847 in Opende. Volgt VI-g.
4 Lieuwe de Haan, geboren op 05-10-1850 in Opende. Volgt VI-h.
5 Sikke de Haan, geboren op 15-07-1853 in Opende.
V-q Hielktje Lieuwes de Haan is geboren op 01-03-1813 in Surhuisterveen, dochter van Lieuwe Wybes de Haan (zie IV-c) en Wybkje Hendriks Overal. Hielktje is overleden op 11-01-1891 in Opende, 77 jaar oud.
Notitie bij Hielktje: of Hylkjen
Hielktje trouwde, 26 jaar oud, op 17-11-1839 in Achtkarspelen met Hendrik Lykles Helmes, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-11-1813 in Beetsterzwaag, zoon van Lykle Hendriks Helmus en Rinske Foppes Hemminga. Hendrik is overleden op 21-10-1904 in Opende, 90 jaar oud.
Beroepen:
molenaarsknecht
winkelier
Kinderen van Hielktje en Hendrik:
1 Lykle Helmes, geboren op 15-11-1839 in Achtkarspelen. Lykle is overleden op 19-11-1900 in Grootegast, 61 jaar oud.
2 Wiepkjen Helmes, geboren op 25-12-1847 in Grootegast. Wiepkjen is overleden op 10-08-1852 in Grootegast, 4 jaar oud.
3 Blijke Helmes, geboren op 07-05-1852 in Opende. Blijke is overleden op 11-07-1928 in Achtkarspelen, 76 jaar oud.
4 Lieuwe Helmes, geboren op 15-09-1857 in Opende. Lieuwe is overleden op 09-11-1938 in Grootegast, 81 jaar oud.
VI-a Albert de Haan is geboren op 15-09-1840 in Kooten, zoon van Wiebe Lieuwes de Haan (zie V-n) en Iebeltje Alberts Postma. Albert is overleden op 23-11-1880 in Achtkarspelen, 40 jaar oud. Albert trouwde, 32 jaar oud, op 05-09-1873 in Achtkarspelen met Minke de Goede, 24 jaar oud. Minke is geboren op 11-04-1849 in Westergeest, dochter van Sytze Bouwes de Goede en Seeske Egberts Veenstra. Minke is overleden op 18-03-1926 in Achtkarspelen, 76 jaar oud.
VI-b Wypkjen de Haan is geboren op 01-12-1842 in Achtkarspelen, dochter van Wiebe Lieuwes de Haan (zie V-n) en Iebeltje Alberts Postma. Wypkjen is overleden op 04-01-1928 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Wypkjen trouwde, 32 jaar oud, op 03-09-1875 in Achtkarspelen met Oeds Zijlstra, 29 jaar oud. Oeds is geboren op 26-10-1845 in Kooten, zoon van Wieger Romkes Zijlstra en Dieuwke Oedzes Veenstra. Oeds is overleden op 07-06-1884 in Achtkarspelen, 38 jaar oud.
Kinderen van Wypkjen en Oeds:
1 Ybeltje Zijlstra, geboren op 22-12-1875 in Achtkarspelen. Ybeltje is overleden op 13-08-1942 in Leeuwarderadeel, 66 jaar oud.
2 NN Zijlstra, levenloos geboren kind, geboren op 14-02-1878 in Achtkarspelen.
3 NN Zijlstra, levenloos geboren kind, geboren op 19-02-1879 in Achtkarspelen.
4 NN Zijlstra, levenloos geboren kind, geboren op 11-03-1880 in Achtkarspelen.
5 Dieuwke Zijlstra, geboren op 07-10-1881 in Achtkarspelen. Dieuwke is overleden.
6 NN Zijlstra, levenloos geboren kind, geboren op 16-01-1884 in Achtkarspelen.
VI-c Antje de Haan is geboren op 20-12-1844 in Harkema Opeinde, dochter van Wiebe Lieuwes de Haan (zie V-n) en Iebeltje Alberts Postma. Antje is overleden op 04-02-1909 in Achtkarspelen, 64 jaar oud. Antje trouwde, 33 jaar oud, op 04-10-1878 in Achtkarspelen met Roelof Merkus, 23 jaar oud. Roelof is geboren op 17-06-1855 in Westergeest, zoon van Harmen Hylkes Merkus en Trijntje Roelofs Hoekstra. Roelof is overleden op 10-03-1898 in Achtkarspelen, 42 jaar oud.
Kinderen van Antje en Roelof:
1 Trijntje Merkus, geboren op 12-08-1877 in Achtkarspelen. Trijntje is overleden op 05-02-1884 in Achtkarspelen, 6 jaar oud.
2 Iebeltje Merkus, geboren op 11-08-1879 in Achtkarspelen. Iebeltje is overleden.
3 Harmen Merkus, geboren op 17-02-1882 in Achtkarspelen. Harmen is overleden op 21-08-1957 in Buitenpost, 75 jaar oud.
4 Trijntje Merkus, geboren op 25-08-1885 in Achtkarspelen. Trijntje is overleden.
VI-d Lieuwe de Haan is geboren op 18-04-1850 in Harkema Opeinde, zoon van Wiebe Lieuwes de Haan (zie V-n) en Iebeltje Alberts Postma. Lieuwe is overleden op 09-05-1930 in Achtkarspelen, 80 jaar oud. Lieuwe trouwde, 33 jaar oud, op 20-12-1883 in Achtkarspelen met Hendrikje Luinstra, 23 jaar oud. Hendrikje is geboren op 31-05-1860 in Westergeest, dochter van Ale Gerrits Luinstra en Johanna Jans Jansma. Hendrikje is overleden op 25-11-1944 in Beverwijk, 84 jaar oud.
Kinderen van Lieuwe en Hendrikje:
1 Johanna de Haan, geboren op 15-09-1884 in Buitenpost. Volgt VII-a.
2 Wiebe de Haan, geboren op 22-03-1887 in Buitenpost. Volgt VII-b.
3 Jan de Haan, geboren op 12-03-1890 in Achtkarspelen. Volgt VII-c.
4 Ybeltje de Haan, geboren op 14-04-1894 in Achtkarspelen. Ybeltje is overleden op 11-05-1915 in Buitenpost, 21 jaar oud.
5 Alle de Haan, geboren op 20-09-1897 in Achtkarspelen. Alle is overleden op 25-10-1897 in Achtkarspelen, 1 maand oud.
VI-e Lieuwe de Haan is geboren op 16-03-1842 in Achtkarspelen, zoon van Hendrik Lieuwes de Haan (zie V-o) en Janke Ypes Poppinga. Lieuwe is overleden op 27-02-1874 in Achtkarspelen, 31 jaar oud. Lieuwe trouwde, 31 jaar oud, op 03-01-1874 in Achtkarspelen met Sjoukjen Zuidersma, 34 jaar oud. Sjoukjen is geboren op 15-07-1839 in Surhuizum, dochter van Jelle Martens Zuidersma en Lolkjen Johannes van der Laan. Sjoukjen is overleden op 16-02-1880 in Achtkarspelen, 40 jaar oud.
Kind van Lieuwe en Sjoukjen:
1 Lieuwkje de Haan, geboren op 11-03-1874 in Achtkarspelen. Lieuwkje is overleden op 14-03-1874 in Achtkarspelen, 3 dagen oud.
VI-f Aaltje de Haan is geboren op 15-06-1842 in Grootegast, dochter van Sikke Lieuwes de Haan (zie V-p) en Jantje Jans Storteboom. Aaltje is overleden op 10-07-1921 in Grootegast, 79 jaar oud. Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1870 in Grootegast met Ritske Nieuwman, ongeveer 23 jaar oud. Ritske is geboren omstreeks 1847 in Opende. Ritske is overleden op 04-04-1893 in Grootegast, ongeveer 46 jaar oud.
VI-g Wiepkje de Haan is geboren op 21-08-1847 in Opende, dochter van Sikke Lieuwes de Haan (zie V-p) en Jantje Jans Storteboom. Wiepkje is overleden op 03-06-1939 in Oldekerk, 91 jaar oud. Wiepkje trouwde, 30 jaar oud, op 08-11-1877 in Grootegast met Klaas Loonstra, 31 jaar oud. Klaas is geboren op 10-10-1846 in Surhuisterveen. Klaas is overleden op 31-07-1926 in Grootegast, 79 jaar oud.
VI-h Lieuwe de Haan is geboren op 05-10-1850 in Opende, zoon van Sikke Lieuwes de Haan (zie V-p) en Jantje Jans Storteboom. Lieuwe is overleden op 16-08-1938 in Grootegast, 87 jaar oud. Lieuwe trouwde, 28 jaar oud, op 16-08-1879 in Grootegast met Trientje Broersma, ongeveer 22 jaar oud. Trientje is geboren omstreeks 1857 in Opende. Trientje is overleden op 16-11-1919 in Grootegast, ongeveer 62 jaar oud.
Kinderen van Lieuwe en Trientje:
1 Jantje de Haan, geboren op 15-10-1879 in Opende. Volgt VII-d.
2 Sikke de Haan, geboren omstreeks 1882 in Opende. Volgt VII-e.
3 Alle de Haan, geboren op 04-10-1884 in Opende. Volgt VII-f.
4 Wietse de Haan, geboren op 13-07-1887 in Opende. Volgt VII-g.
5 Kornelis de Haan, geboren omstreeks 1890. Kornelis is overleden op 30-04-1893 in Grootegast, ongeveer 3 jaar oud.
6 Jitske de Haan, geboren op 22-08-1891 in Opende. Volgt VII-h.
7 Aaltje de Haan, geboren omstreeks 1895 in Opende. Aaltje is overleden op 04-02-1916 in Groenekan, ongeveer 21 jaar oud.
8 Wietske de Haan, geboren op 07-09-1896 in Opende. Volgt VII-i.
VII-a Johanna de Haan is geboren op 15-09-1884 in Buitenpost, dochter van Lieuwe de Haan (zie VI-d) en Hendrikje Luinstra. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 01-07-1911 in Achtkarspelen met Eliza Wernke, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 24-01-1933 in Haarlem. Eliza is geboren op 10-07-1887 in Wijk aan Zee, zoon van Gerrit Wernke en Margaretha de Vries. Eliza is overleden.
Kind van Johanna en Eliza:
1 Lieuwe Wernke, geboren op 13-10-1913 in Achtkarspelen.
VII-b Wiebe de Haan is geboren op 22-03-1887 in Buitenpost, zoon van Lieuwe de Haan (zie VI-d) en Hendrikje Luinstra. Wiebe is overleden op 06-09-1971 in Buitenpost, 84 jaar oud. Wiebe trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1914 in Grijpskerk met Janna Boersema, 24 jaar oud. Janna is geboren op 08-12-1889 in Niezijl, dochter van Marten Boersema en Jantje Witterholt. Janna is overleden op 08-07-1957 in Buitenpost, 67 jaar oud.
Kinderen van Wiebe en Janna:
1 Jantje de Haan, geboren op 29-08-1914 in Twijzel. Volgt VIII-a.
2 Lieuwe de Haan, geboren op 27-09-1915 in Twijzel. Volgt VIII-b.
3 Henderika (Hennie) de Haan, geboren op 29-06-1917 in Twijzel. Volgt VIII-c.
4 IJbeltje (Ykje) de Haan, geboren op 08-09-1918 in Twijzel. Volgt VIII-d.
5 Joukje de Haan, geboren op 06-02-1920 in Twijzel. Volgt VIII-e.
6 Marten de Haan, geboren op 14-04-1922 in Twijzel. Volgt VIII-f.
7 Jan de Haan, geboren op 07-06-1925 in Twijzel. Jan is overleden op 21-08-1935 in Groningen, 10 jaar oud.
8 Nico de Haan, geboren op 07-06-1925 in Twijzel. Volgt VIII-g.
9 Jacoba (Ko) de Haan, geboren op 09-04-1932 in Buitenpost. Volgt VIII-h.
VII-c Jan de Haan is geboren op 12-03-1890 in Achtkarspelen, zoon van Lieuwe de Haan (zie VI-d) en Hendrikje Luinstra. Jan is overleden op 05-11-1950 in Buitenpost, 60 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 13-07-1912 in Achtkarspelen met Geertruida Bonnema, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 27-01-1891 in Franeker, dochter van Johannes Bonnema en Reintje Wiersma. Geertruida is overleden op 19-01-1971 in Buitenpost, 79 jaar oud.
VII-d Jantje de Haan is geboren op 15-10-1879 in Opende, dochter van Lieuwe de Haan (zie VI-h) en Trientje Broersma. Jantje is overleden op 18-02-1916 in Achtkarspelen, 36 jaar oud. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1904 in Achtkarspelen met Albert Sanders Alma, 28 jaar oud. Albert is geboren op 22-01-1876 in Augustinusga. Albert is overleden op 13-03-1961, 85 jaar oud.
VII-e Sikke de Haan is geboren omstreeks 1882 in Opende, zoon van Lieuwe de Haan (zie VI-h) en Trientje Broersma. Sikke is overleden op 20-02-1940 in Grootegast, ongeveer 58 jaar oud. Sikke trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 28-09-1918 in Achtkarspelen met Jeltje Postma, ongeveer 28 jaar oud. Jeltje is geboren omstreeks 1890 in Surhuizum. Jeltje is overleden.
VII-f Alle de Haan is geboren op 04-10-1884 in Opende, zoon van Lieuwe de Haan (zie VI-h) en Trientje Broersma. Alle is overleden op 03-04-1977 in Drachten, 92 jaar oud. Alle trouwde, 28 jaar oud, op 13-02-1913 in Grootegast met Grietje Broersma, ongeveer 28 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1885 in Opende. Grietje is overleden op 08-11-1926 in Grootegast, ongeveer 41 jaar oud.
VII-g Wietse de Haan is geboren op 13-07-1887 in Opende, zoon van Lieuwe de Haan (zie VI-h) en Trientje Broersma. Wietse is overleden op 17-11-1974 in Opende, 87 jaar oud. Wietse trouwde, 30 jaar oud, op 11-05-1918 in Grootegast met Jitske Broersma, 23 jaar oud. Jitske is geboren op 14-03-1895 in Opende. Jitske is overleden op 14-02-1959 in Drachten, 63 jaar oud.
VII-h Jitske de Haan is geboren op 22-08-1891 in Opende, dochter van Lieuwe de Haan (zie VI-h) en Trientje Broersma. Jitske is overleden op 25-08-1955 in Twijzel, 64 jaar oud. Jitske trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1914 in Achtkarspelen met Anne de Haan, 27 jaar oud. Anne is geboren op 28-01-1887 in Drogeham. Anne is overleden op 08-03-1970 in Twijzel, 83 jaar oud.
VII-i Wietske de Haan is geboren op 07-09-1896 in Opende, dochter van Lieuwe de Haan (zie VI-h) en Trientje Broersma. Wietske is overleden op 13-02-1966 in Boelenslaan, 69 jaar oud. Wietske trouwde, 21 jaar oud, op 04-05-1918 in Achtkarspelen met Johannes van der Wijk, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 08-09-1892 in Surhuisterveen. Johannes is overleden op 23-09-1980 in Boelenslaan, 88 jaar oud.
VIII-a Jantje de Haan is geboren op 29-08-1914 in Twijzel, dochter van Wiebe de Haan (zie VII-b) en Janna Boersema. Jantje is overleden op 26-10-1980 in Lioessens, 66 jaar oud. Jantje trouwde met Jarig de Vries. Jarig is geboren op 01-01-1914 in Oudwoude. Jarig is overleden op 03-02-1948 in Morra-Lioessens, 34 jaar oud.
Kinderen van Jantje en Jarig:
1 Janny de Vries.
2 Corrie de Vries, geboren op 15-01-1944. Corrie is overleden op 17-10-1994, 50 jaar oud.
VIII-b Lieuwe de Haan is geboren op 27-09-1915 in Twijzel, zoon van Wiebe de Haan (zie VII-b) en Janna Boersema. Lieuwe is overleden op 18-01-1994 in Amsterdam, 78 jaar oud. Lieuwe trouwde met Sophia (Fie) van Nifterik. Fie is overleden op 13-06-1991 in Amsterdam.
Kinderen van Lieuwe en Fie:
1 Wiebe de Haan.
2 Jan de Haan.
VIII-c Henderika (Hennie) de Haan is geboren op 29-06-1917 in Twijzel, dochter van Wiebe de Haan (zie VII-b) en Janna Boersema. Hennie is overleden op 20-01-1992 in Garijp, 74 jaar oud. Hennie trouwde met Ludolf (Luut) van der Molen. Luut is geboren op 15-04-1919 in Garijp. Luut is overleden op 15-10-2011 in Garijp, 92 jaar oud.
Kinderen van Hennie en Luut:
1 Marten van der Molen.
2 Jan van der Molen.
VIII-d IJbeltje (Ykje) de Haan is geboren op 08-09-1918 in Twijzel, dochter van Wiebe de Haan (zie VII-b) en Janna Boersema. Ykje is overleden op 29-12-2002 in Assen, 84 jaar oud. Ykje trouwde, 27 jaar oud, op 01-11-1945 in Achtkarspelen (Buitenpost) met Germ Louwe (Germ) Tiekstra, 31 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-11-1945 in Buitenpost. Germ is geboren op 03-05-1914 in Niezijl, zoon van Geert Tiekstra en Elizabetha Knoop. Germ is overleden op 07-01-2004 in Assen, 89 jaar oud.
Beroep:
Huisschilder
Kinderen van Ykje en Germ:
1 Geert Hendrik (Geert) Tiekstra. Geert trouwde met Marianne Caroline (Marianne) Runhaar. Marianne is een dochter van Derk Willem Runhaar en Annigje (Ann) Schaapman.
2 Janna (Janneke) Tiekstra. Janneke trouwde met Harm (Harry) Offereins. Harry is een zoon van Harm Offereins en Grietje Siebring.
3 Wiebe Tiekstra. Wiebe trouwde met Trientje Hillechien (Hilda) Haan. Hilda is een dochter van Albert Haan en Fenna Forsten.
4 Elizabetha (Elly) Tiekstra. Elly trouwde met Derk Jan (Dick) Norg.
VIII-e Joukje de Haan is geboren op 06-02-1920 in Twijzel, dochter van Wiebe de Haan (zie VII-b) en Janna Boersema. Joukje is overleden op 20-06-1997 in Den Helder, 77 jaar oud. Joukje trouwde, 24 jaar oud, op 30-03-1944 met Roelof (Roel) Plantinga, 23 jaar oud. Roel is geboren op 20-07-1920 in Sybrandaburen. Roel is overleden op 29-01-1987 in Oosterwolde, 66 jaar oud.
Kind van Joukje en Roel:
1 Roelinka Plantinga, geboren op 05-07-1948 in Haarlem. Roelinka is overleden op 25-11-2010 in Den Helder, 62 jaar oud.
VIII-f Marten de Haan is geboren op 14-04-1922 in Twijzel, zoon van Wiebe de Haan (zie VII-b) en Janna Boersema. Marten is overleden op 06-08-2005 in Roermond, 83 jaar oud. Marten trouwde met Elisabeth (Lies) Oltman. Lies is geboren op 02-12-1921 in Posterholt.
Kinderen van Marten en Lies:
1 Marlie de Haan.
2 Rob de Haan.
3 Desiree de Haan.
VIII-g Nico de Haan is geboren op 07-06-1925 in Twijzel, zoon van Wiebe de Haan (zie VII-b) en Janna Boersema. Nico trouwde met Annie Oldenburg.
Kinderen van Nico en Annie:
1 Wiebe de Haan.
2 Jan de Haan.
3 Joop de Haan.
4 Frederik (Freek) de Haan, geboren op 17-08-1949 in Emmen. Freek is overleden op 18-02-2005 in Buitenpost, 55 jaar oud.
VIII-h Jacoba (Ko) de Haan is geboren op 09-04-1932 in Buitenpost, dochter van Wiebe de Haan (zie VII-b) en Janna Boersema. Ko is overleden op 23-11-2000 in Emmeloord, 68 jaar oud. Ko trouwde met Lammert de Haan. Lammert is overleden op 01-05-2002 in Emmeloord.
Kinderen van Ko en Lammert:
1 Janna (Jannie) de Haan.
2 Jitske de Haan.
3 Grietje (Merie) de Haan.

Index (236 personen)

Aaltje Andries (*±1714, †±1760) [Partner van II-b]  II-b
Aaltje Willems (†<1760) [Partner van III]  III; IV-a
Anne Wybes (*28-03-1757) [Zoon van III]  III,4
Antje Floris (†<1793) [Partner van IV-b]  IV-b
Antje Klazes (†<1786) [Partner van IV-a]  IV-a
Barteltje Jans (*<1740, †>1783) [Partner van III]  III; IV-b; IV-c
Blijke Syberens (*1743, †19-09-1818) [Schoonmoeder van IV-c]  IV-c
Eelkjen Ottes [Schoonmoeder van V-k]  V-k
Folckert Sickes (*<1670, †1760) [Nummer II-b]  II-b; III
Foock Folckerts [Schoonmoeder van II-b]  II-b
Froukje Dirks (*±1792, †18-07-1839) [Partner van IV-b]  IV-b; V-c; V-d; V-e; V-f; V-g; V-h; V-i
Gryt Jacobsdr (*±1600) [Schoonmoeder van I]  I
Jaaukjen Wybes (*?-01-1761) [Dochter van III]  III,5
Jacob Sickes [Zoon van I]  I,1
Jan Wybes (*04-04-1752, †±1804) [Nummer IV-a]  IV-a
Janke Wybes (*?-03-1766, †16-07-1849) [Dochter van III]  III,7
Jetske Jelles (*±1765, †06-12-1799) [Partner van IV-b]  IV-b; V-a; V-b
Joukjen Wybes (*±1677, †±1731) [Partner van II-b]  II-b; III
Lieuwe Sytses (*±1600, †11-02-1659) [Schoonvader van I]  I
Romck Sickes (*1660, †<?-06-1705) [Nummer II-a]  II-a
Sicke Sytses (*1630, †1698) [Nummer I]  I; II-a; II-b
Sikke Wybes (*12-06-1747, †<1749) [Zoon van III]  III,1
Sikke Wybes (*21-08-1749) [Zoon van III]  III,2
Sytse Sickes [Zoon van I]  I,2
Sytske Folckerts (†1767) [Dochter van II-b]  II-b,1
Sytske Lieuwes (*<1630, †±1698) [Partner van I]  I; II-a; II-b
Sytze Tjerks [Schoonvader van V-k]  V-k
Uilke Annes (*±1660, †<?-06-1705) [Partner van II-a]  II-a
Wijbbegien Wybes (*21-04-1774) [Dochter van III]  III,11
Wybe Annes [Schoonvader van II-b]  II-b
Wybe Folckerts (*<1730, †±1775) [Nummer III]  III; IV-a; IV-b; IV-c
Alberts, Trijntje [Schoonmoeder van V-k]  V-k
Alma, Albert Sanders (*22-01-1876, †13-03-1961) [Partner van VII-d]  VII-d
Atema, Antje Ates (*18-02-1782, †23-02-1824) [Schoonmoeder van V-n]  V-n
Boersema, Janna (*08-12-1889, †08-07-1957) [Partner van VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d; VIII-e; VIII-f; VIII-g; VIII-h
Boersema, Marten (*17-03-1855, †29-09-1927) [Schoonvader van VII-b]  VII-b
Bonnema, Geertruida (*27-01-1891, †19-01-1971) [Partner van VII-c]  VII-c
Bonnema, Johannes [Schoonvader van VII-c]  VII-c
Broersma, Grietje (*±1885, †08-11-1926) [Partner van VII-f]  VII-f
Broersma, Jitske (*14-03-1895, †14-02-1959) [Partner van VII-g]  VII-g
Broersma, Trientje (*±1857, †16-11-1919) [Partner van VI-h]  VI-h; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h; VII-i
Bruggen, Otto Sytzes van den (*1764, †05-03-1833) [Partner van V-k]  V-k
Forsten, Fenna (*27-02-1926)  VIII-d,3
Goede, Minke de (*11-04-1849, †18-03-1926) [Partner van VI-a]  VI-a
Goede, Sytze Bouwes de [Schoonvader van VI-a]  VI-a
Groenhof, Dieuwke Arends [Schoonmoeder van V-k]  V-k
Haan, Aaltje de (*15-06-1842, †10-07-1921) [Nummer VI-f]  VI-f
Haan, Aaltje de (*±1895, †04-02-1916) [Dochter van VI-h]  VI-h,7
Haan, Albert  VIII-d,3
Haan, Albert de (*15-09-1840, †23-11-1880) [Nummer VI-a]  VI-a
Haan, Alle de (*04-10-1884, †03-04-1977) [Nummer VII-f]  VII-f
Haan, Alle de (*20-09-1897, †25-10-1897) [Zoon van VI-d]  VI-d,5
Haan, Anne de (*23-12-1824, †25-11-1850) [Zoon van V-a]  V-a,2
Haan, Anne de (*28-01-1887, †08-03-1970) [Partner van VII-h]  VII-h
Haan, Anne Wybes de (*?-02-1768) [Zoon van III]  III,8
Haan, Antje de (*20-12-1844, †04-02-1909) [Nummer VI-c]  VI-c
Haan, Auke Boeles de (*19-06-1820, †18-06-1892) [Nummer V-f]  V-f
Haan, Aukjen Boeles de (*±1812, †28-06-1815) [Dochter van IV-b]  IV-b,6
Haan, Auktje Boeles de (*27-11-1822, †14-04-1844) [Nummer V-g]  V-g
Haan, Bartele Boeles de (*04-04-1825, †02-02-1897) [Nummer V-h]  V-h
Haan, Barteltje Boeles de (*29-06-1789, †08-09-1862) [Dochter van IV-b]  IV-b,1
Haan, Barteltje Lieuwes de (*30-12-1797, †24-08-1876) [Nummer V-j]  V-j
Haan, Blijke Lieuwes de (*±1799, †03-04-1879) [Nummer V-k]  V-k
Haan, Boele Wybes de (*?-07-1763, †12-11-1855) [Nummer IV-b]  IV-b; V-a; V-b; V-c; V-d; V-e; V-f; V-g; V-h; V-i
Haan, Boele Wybes de (*25-01-1822, †20-12-1852) [Zoon van V-a]  V-a,1
Haan, Desiree de [Dochter van VIII-f]  VIII-f,3
Haan, Dirk Boeles de (*±1815, †02-01-1893) [Nummer V-d]  V-d
Haan, Engbert Lieuwes de (*14-04-1861, †22-01-1942) [Zoon van V-i]  V-i,1
Haan, Evert Boeles de (*01-10-1817, †13-11-1899) [Nummer V-e]  V-e
Haan, Frederik (Freek) de (*17-08-1949, †18-02-2005) [Zoon van VIII-g]  VIII-g,4
Haan, Grietje (Merie) de [Dochter van VIII-h]  VIII-h,3
Haan, Henderika (Hennie) de (*29-06-1917, †20-01-1992) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Haan, Hendrik Lieuwes de (*09-03-1808, †14-08-1859) [Nummer V-o]  V-o; VI-e
Haan, Hielktje Lieuwes de (*01-03-1813, †11-01-1891) [Nummer V-q]  V-q
Haan, IJbeltje (Ykje) de (*08-09-1918, †29-12-2002) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Haan, Jacoba (Ko) de (*09-04-1932, †23-11-2000) [Nummer VIII-h]  VIII-h
Haan, Jan de [Zoon van VIII-g]  VIII-g,2
Haan, Jan de [Zoon van VIII-b]  VIII-b,2
Haan, Jan de (*24-05-1844, †30-03-1865) [Zoon van V-p]  V-p,2
Haan, Jan de (*12-03-1890, †05-11-1950) [Nummer VII-c]  VII-c
Haan, Jan de (*07-06-1925, †21-08-1935) [Zoon van VII-b]  VII-b,7
Haan, Jan Boeles de (*17-08-1791, †<1809) [Zoon van IV-b]  IV-b,2
Haan, Jan Boeles de (*15-02-1809, †09-09-1890) [Nummer V-c]  V-c
Haan, Janna (Jannie) de [Dochter van VIII-h]  VIII-h,1
Haan, Jantje de (*15-10-1879, †18-02-1916) [Nummer VII-d]  VII-d
Haan, Jantje de (*29-08-1914, †26-10-1980) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Haan, Jitske de [Dochter van VIII-h]  VIII-h,2
Haan, Jitske de (*22-08-1891, †25-08-1955) [Nummer VII-h]  VII-h
Haan, Johanna de (*15-09-1884) [Nummer VII-a]  VII-a
Haan, Joop de [Zoon van VIII-g]  VIII-g,3
Haan, Joukje de (*06-02-1920, †20-06-1997) [Nummer VIII-e]  VIII-e
Haan, Klaas Jan de (*22-08-1779, †1814) [Zoon van IV-a]  IV-a,1
Haan, Kornelis de (*±1890, †30-04-1893) [Zoon van VI-h]  VI-h,5
Haan, Lammert de (†01-05-2002) [Partner van VIII-h]  VIII-h
Haan, Lieuwe de (*15-09-1840, †18-12-1840) [Zoon van V-n]  V-n,2
Haan, Lieuwe de (*16-03-1842, †27-02-1874) [Nummer VI-e]  VI-e
Haan, Lieuwe de (*18-04-1850, †09-05-1930) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-a; VII-b; VII-c
Haan, Lieuwe de (*05-10-1850, †16-08-1938) [Nummer VI-h]  VI-h; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g; VII-h; VII-i
Haan, Lieuwe de (*27-09-1915, †18-01-1994) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Haan, Lieuwe Boeles de (*11-10-1827, †25-10-1885) [Nummer V-i]  V-i
Haan, Lieuwe Wybes de (*?-04-1769, †05-06-1830) [Nummer IV-c]  IV-c; V-j; V-k; V-l; V-m; V-n; V-o; V-p; V-q
Haan, Lieuwkje de (*11-03-1874, †14-03-1874) [Dochter van VI-e]  VI-e,1
Haan, Marlie de [Zoon van VIII-f]  VIII-f,1
Haan, Marten de (*14-04-1922, †06-08-2005) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Haan, Nico de (*07-06-1925) [Nummer VIII-g]  VIII-g
Haan, NN de (levenloos *02-02-1848) [Kind van V-n]  V-n,5
Haan, Pieter de (*07-01-1828, †26-11-1916) [Zoon van V-a]  V-a,3
Haan, Popkjen Boeles de (*17-04-1796) [Nummer V-b]  V-b
Haan, Rinskjen Wybes de (*?-02-1772) [Dochter van III]  III,10
Haan, Rob de [Zoon van VIII-f]  VIII-f,2
Haan, Sijtze Barteles de (*03-01-186, †24-05-1937) [Zoon van V-h]  V-h,1
Haan, Sikke de (*15-07-1853) [Zoon van V-p]  V-p,5
Haan, Sikke de (*±1882, †20-02-1940) [Nummer VII-e]  VII-e
Haan, Sikke Lieuwes de (*15-10-1810, †14-06-1853) [Nummer V-p]  V-p; VI-f; VI-g; VI-h
Haan, Trientje Hillechien (Hilda)  VIII-d,3
Haan, Trijntje de (*01-12-1802, †28-11-1868) [Nummer V-m]  V-m
Haan, Trijntje Boeles de (*04-02-1830, †07-02-1913) [Dochter van IV-b]  IV-b,13
Haan, Wiebe de [Zoon van VIII-g]  VIII-g,1
Haan, Wiebe de [Zoon van VIII-b]  VIII-b,1
Haan, Wiebe de (*22-03-1887, †06-09-1971) [Nummer VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d; VIII-e; VIII-f; VIII-g; VIII-h
Haan, Wiebe Boeles de (*15-02-1794, †19-12-1885) [Nummer V-a]  V-a
Haan, Wiebe Lieuwes de (*26-09-1805, †19-09-1852) [Nummer V-n]  V-n; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Haan, Wieger Boeles de (*03-01-1833, †02-10-1865) [Zoon van IV-b]  IV-b,14
Haan, Wiepkje de (*21-08-1847, †03-06-1939) [Nummer VI-g]  VI-g
Haan, Wietse de (*13-07-1887, †17-11-1974) [Nummer VII-g]  VII-g
Haan, Wietske de (*07-09-1896, †13-02-1966) [Nummer VII-i]  VII-i
Haan, Wybigje Lieuwes de (*19-02-1801, †13-03-1889) [Nummer V-l]  V-l
Haan, Wypkjen de (*01-12-1842, †04-01-1928) [Nummer VI-b]  VI-b
Haan, Ybeltje de (*14-04-1894, †11-05-1915) [Dochter van VI-d]  VI-d,4
Hansma, Baukjen Oebeles (*29-03-1837, †25-04-1837) [Dochter van V-j]  V-j,3
Hansma, Baukjen Oebeles (*12-01-1840, †16-05-1928) [Dochter van V-j]  V-j,4
Hansma, Oebele Tammes (*16-10-1797, †26-03-1858) [Partner van V-j]  V-j
Hansma, Tamme Johannes (*±1764, †01-06-1848) [Schoonvader van V-j]  V-j
Hansma, Tamme Oebeles (*09-06-1827, †07-02-1917) [Zoon van V-j]  V-j,1
Hansma, Wypkjen Oebeles (*25-09-1831, †19-11-1914) [Dochter van V-j]  V-j,2
Hayema, Aaltje (*22-08-1818, †12-11-1886) [Partner van V-d]  V-d
Helmes, Blijke (*07-05-1852, †11-07-1928) [Dochter van V-q]  V-q,3
Helmes, Hendrik Lykles (*21-11-1813, †21-10-1904) [Partner van V-q]  V-q
Helmes, Lieuwe (*15-09-1857, †09-11-1938) [Zoon van V-q]  V-q,4
Helmes, Lykle (*15-11-1839, †19-11-1900) [Zoon van V-q]  V-q,1
Helmes, Wiepkjen (*25-12-1847, †10-08-1852) [Dochter van V-q]  V-q,2
Helmus, Lykle Hendriks (*07-02-1777, †19-03-1831) [Schoonvader van V-q]  V-q
Hemminga, Rinske Foppes (*14-10-1784, †26-07-1848) [Schoonmoeder van V-q]  V-q
Henstra, Anne Johannes (*08-08-1805, †11-06-1835) [Partner van V-m]  V-m
Henstra, Johannes Annes (*20-10-1827, †07-02-1865) [Zoon van V-m]  V-m,2
Henstra, Johannes Heinzes [Schoonvader van V-m]  V-m
Henstra, Lieuwe Annes (*29-04-1831, †11-10-1903) [Zoon van V-m]  V-m,3
Henstra, Wiepkje Annes (*19-03-1826, †05-03-1881) [Dochter van V-m]  V-m,1
Hoek, Trijntje Sytzes van der (*01-03-1830, †08-12-1861) [Partner van V-h]  V-h
Hoekstra, Trijntje Roelofs [Schoonmoeder van VI-c]  VI-c
Jansma, Johanna Jans (*21-10-1819, †30-11-1879) [Schoonmoeder van VI-d]  VI-d
Knoop, Elizabetha (*21-07-1881, †24-12-1973) [Schoonmoeder van VIII-d]  VIII-d
Kooystra, Harmen Oebles [Schoonvader van V-l]  V-l
Kooystra, Harmke (*22-02-1843, †05-05-1936) [Dochter van V-l]  V-l,2
Kooystra, Oeble Harmens (*±1803, †15-03-1858) [Partner van V-l]  V-l
Kooystra, Wypkje (*11-02-1837, †>1897) [Dochter van V-l]  V-l,1
Laan, Lolkjen Johannes van der [Schoonmoeder van VI-e]  VI-e
Loonstra, Klaas (*10-10-1846, †31-07-1926) [Partner van VI-g]  VI-g
Luinstra, Ale Gerrits (*05-01-1818, †13-05-1886) [Schoonvader van VI-d]  VI-d
Luinstra, Hendrikje (*31-05-1860, †25-11-1944) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-a; VII-b; VII-c
Luitzens, Sibbeltje [Schoonmoeder van V-o]  V-o
Merkus, Harmen (*17-02-1882, †21-08-1957) [Zoon van VI-c]  VI-c,3
Merkus, Harmen Hylkes [Schoonvader van VI-c]  VI-c
Merkus, Iebeltje (*11-08-1879) [Dochter van VI-c]  VI-c,2
Merkus, Roelof (*17-06-1855, †10-03-1898) [Partner van VI-c]  VI-c
Merkus, Trijntje (*12-08-1877, †05-02-1884) [Dochter van VI-c]  VI-c,1
Merkus, Trijntje (*25-08-1885) [Dochter van VI-c]  VI-c,4
Meulen, Grietje Sanders van der [Schoonmoeder van V-m]  V-m
Meulen, Trijntje van der (*18-06-1830) [Partner van V-h]  V-h
Molen, Jan van der [Zoon van VIII-c]  VIII-c,2
Molen, Ludolf (Luut) van der (*15-04-1919, †15-10-2011) [Partner van VIII-c]  VIII-c
Molen, Marten van der [Zoon van VIII-c]  VIII-c,1
Nieuwman, Ritske (*±1847, †04-04-1893) [Partner van VI-f]  VI-f
Nifterik, Sophia (Fie) van (†13-06-1991) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Nijboer, Jan (*02-06-1817, †12-12-1900) [Partner van V-g]  V-g
Norg, Derk Jan (Dick)  VIII-d,4
Offereins, Harm (Harry)  VIII-d,2
Offereins, Harm (*16-06-1905, †30-01-1981)  VIII-d,2
Oldenburg, Annie [Partner van VIII-g]  VIII-g
Oltman, Elisabeth (Lies) (*02-12-1921) [Partner van VIII-f]  VIII-f
Overal, Hendrik Jans (~03-01-1734, †11-10-1816) [Schoonvader van IV-c]  IV-c
Overal, Wybkje Hendriks (*22-09-1771, †23-07-1853) [Partner van IV-c]  IV-c; V-j; V-k; V-l; V-m; V-n; V-o; V-p; V-q
Plantinga, Roelinka (*05-07-1948, †25-11-2010) [Dochter van VIII-e]  VIII-e,1
Plantinga, Roelof (Roel) (*20-07-1920, †29-01-1987) [Partner van VIII-e]  VIII-e
Poppinga, Ieppe Jans [Schoonvader van V-o]  V-o
Poppinga, Janke Ypes (*±1809, †10-07-1842) [Partner van V-o]  V-o; VI-e
Postma, Albert Wybrens (*10-11-1780, †01-12-1818) [Schoonvader van V-n]  V-n
Postma, Iebeltje Alberts (*25-06-1808, †24-02-1885) [Partner van V-n]  V-n; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d
Postma, Jeltje (*±1890) [Partner van VII-e]  VII-e
Reins, Tietje [Schoonmoeder van V-l]  V-l
Rossum, Jan Jans van der (*19-04-1822, †21-07-1822) [Zoon van V-b]  V-b,1
Runhaar, Derk Willem (*30-04-1916, †25-10-1998)  VIII-d,1
Runhaar, Marianne Caroline (Marianne)  VIII-d,1
Schaapman, Annigje (Ann) (*28-08-1916, †20-05-1994)  VIII-d,1
Siebring, Grietje (*20-01-1908, †04-11-1971)  VIII-d,2
Stelwagen, Minke Engberts (*24-08-1827, †25-10-1885) [Partner van V-i]  V-i
Stienstra, Leentje (*05-12-1835, †05-03-1901) [Partner van V-f]  V-f
Storteboom, Jan Hendriks [Schoonvader van V-p]  V-p
Storteboom, Jantje Jans (*14-12-1820, †10-08-1889) [Partner van V-p]  V-p; VI-f; VI-g; VI-h
Tiekstra, Elizabetha (Elly) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,4
Tiekstra, Geert (*22-10-1876, †02-01-1960) [Schoonvader van VIII-d]  VIII-d
Tiekstra, Geert Hendrik (Geert) [Zoon van VIII-d]  VIII-d,1
Tiekstra, Germ Louwe (Germ) (*03-05-1914, †07-01-2004) [Partner van VIII-d]  VIII-d
Tiekstra, Janna (Janneke) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,2
Tiekstra, Wiebe [Zoon van VIII-d]  VIII-d,3
Veen, Aaltje Sjoerds van der [Schoonmoeder van V-p]  V-p
Veen, Yttje Rudmers van der (*1808) [Partner van V-c]  V-c
Veenstra, Dieuwke Oedzes (*25-04-1822, †11-12-1870) [Schoonmoeder van VI-b]  VI-b
Veenstra, Seeske Egberts [Schoonmoeder van VI-a]  VI-a
Vries, Aaltje Annes de (*?-06-1801, †03-01-1885) [Partner van V-a]  V-a
Vries, Corrie de (*15-01-1944, †17-10-1994) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,2
Vries, Janny de [Dochter van VIII-a]  VIII-a,1
Vries, Jarig de (*01-01-1914, †03-02-1948) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Vries, Margaretha de (*15-07-1861, †09-11-1918) [Schoonmoeder van VII-a]  VII-a
Wagenaar, Albert Popkes (*±1804, †20-07-1849) [Partner van V-k]  V-k
Wagenaar, Popke Wybes [Schoonvader van V-k]  V-k
Wernke, Eliza (*10-07-1887) [Partner van VII-a]  VII-a
Wernke, Gerrit (*26-06-1862) [Schoonvader van VII-a]  VII-a
Wernke, Lieuwe (*13-10-1913) [Zoon van VII-a]  VII-a,1
Wiersma, Reintje [Schoonmoeder van VII-c]  VII-c
Wieskamp, Fokjen (*22-10-1816, †03-12-1885) [Partner van V-e]  V-e
Wijk, Johannes van der (*08-09-1892, †23-09-1980) [Partner van VII-i]  VII-i
Witterholt, Jantje (*04-01-1858, †20-11-1922) [Schoonmoeder van VII-b]  VII-b
Woude, Baukjen Oebeles van der (*06-04-1771, †19-04-1856) [Schoonmoeder van V-j]  V-j
Zijlstra, Dieuwke (*07-10-1881) [Dochter van VI-b]  VI-b,5
Zijlstra, Engbert Martens [Schoonvader van V-k]  V-k
Zijlstra, Marten Engberts (*±1806, †06-04-1881) [Partner van V-k]  V-k
Zijlstra, NN (levenloos *14-02-1878) [Kind van VI-b]  VI-b,2
Zijlstra, NN (levenloos *19-02-1879) [Kind van VI-b]  VI-b,3
Zijlstra, NN (levenloos *11-03-1880) [Kind van VI-b]  VI-b,4
Zijlstra, NN (levenloos *16-01-1884) [Kind van VI-b]  VI-b,6
Zijlstra, Oeds (*26-10-1845, †07-06-1884) [Partner van VI-b]  VI-b
Zijlstra, Wieger Romkes (*31-10-1819, †13-05-1884) [Schoonvader van VI-b]  VI-b
Zijlstra, Ybeltje (*22-12-1875, †13-08-1942) [Dochter van VI-b]  VI-b,1
Zuidersma, Jelle Martens [Schoonvader van VI-e]  VI-e
Zuidersma, Sjoukjen (*15-07-1839, †16-02-1880) [Partner van VI-e]  VI-e
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 25-01-2012 16:28 door G.H.Tiekstra